Spółka jawna - forma działalności

Spółka jawna – forma działalności. Spółka jawna jest wpisana do krajowego rejestru sądowego. Mogą to być małe, średnie i duże firmy. W sprawach nieuregulowanych na przykład w spółce komandytowej czy spółce komandytowo-akcyjnej, stosujemy odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych o spółce jawnej.

Spółka jawna – forma działalności – Majątek spółki jawnej

Zgodnie z artykułem 8 kodeksu spółek handlowych właścicielem majątku spółki jest sama spółka. Jeśli chodzi o wkłady to, mamy tutaj dużą dowolność. Wspólnicy nie są ani współwłaścicielami a nie właścicielami majątku należącego do spółki. Mówimy, że spółka jawna jest podstawa pozostałych spółek. Co więcej traktowana jest jako niepełna osoba prawna . Mimo, że nie ma osobowości prawnej to mam pewne cechy osób prawnych. Choćby własność majątku Za wkład do spółki jawnej możesz uznać jeśli:

  • świadczysz pracę jak i usługi na rzecz tej organizacji
  • wniesiesz gotówkę
  • Twoim wkładem mogą być maszyny, urządzenia
  • prawo użytkowania pomieszczeń ( jeśli wynajmujesz lokal nie przenosisz prawa do lokalu na spółkę !)
  • prawo korzystania z programów komputerowych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Biznesplan – dla kogo i w jakim celu?

Prowadzenie spraw spółki

Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i inne spółki. Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej jest solidarna pomiędzy wspólnikami, a ze spółką subsydiarna Oznacza to że wierzyciel dochodzi roszczeń najpierw z majątku spółki. W drugiej kolejności z majątku wspólników. Prowadzenie spraw spółki powierzamy wszystkim lub niektórym wspólnikom. Wszyscy będą wpisani do krajowego rejestru sądowego i będą uprawnieni do reprezentacji. To znaczy będą mogli zawierać umowy i prowadzić inne sprawy. Kwestię reprezentacji określa umowa spółki

Pamiętaj, że wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Natomiast w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności potrzebna jest uchwała – decyzja wspólników. Czym są zwykłe sprawy spółki – wspólnicy określają w umowie spółki. Można to ustalić kwotowo. Zwykłe sprawy spółki oznaczają innymi słowy sprawy związane z podstawową działalnością spółki.

Czytaj  Majątek prywatny w działalności

Udział w zyskach i stratach spółki jawnej

Udział w zyskach i stratach jest równy. Zależy od wartości wniesionego wkładu. Umowa spółki może stanowić jednak, że udziały w zyskach i stratach jest inny. Możemy w umowie spółki zapisać, że wspólnik nie bierze udziału w stratach Natomiast nie możemy go zwolnić z udziału w zyskach.

Zachęcam do przeczytania artykułu – Formy działalności gospodarczej

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy warto skorzystać z gotowego biznesplanu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *