danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa. Osoby osiągające najwyższe dochody w kraju są często zobowiązane do płacenia znacznie wyższych podatków. Jeśli chodzi o daninę solidarnościową, 2022 nie jest pierwszym rokiem jej funkcjonowania. To przepis obowiązujący już od 2019 roku. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Danina solidarnościowa – wyjaśnienie

Danina solidarnościowa 2022 to inaczej nieformalny trzeci próg podatkowyJest świadczeniem funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Uzupełniająco w zakresie rozumienia wprowadzonych przepisów Ministerstwo Finansów opublikowało ponadto objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na określonych zasadach. W praktyce oznacza to, że do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są wyłączenie te osoby fizyczne, u których taka nadwyżka wystąpiła. Dochody, które obejmuje zobowiązanie publiczno-prawne to:

 • dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich),
 • z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających),
 • dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji - Artman S.A.

Co można odliczyć od daniny solidarnościowej?

Podatek płaci się od dochodu, w związku z tym podstawę jego ustalenia stanowi przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Odliczeniu do dochodu podlegają:

 •  Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)
  • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku.
 • Składki zapłacone w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących w kraju UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • Jeśli podatek opłaca podmiot, który płaci w Polsce 19% podatek za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, wówczas ustalając daninę solidarnościową odliczać może dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania (a zatem już raz opodatkowany).
Czytaj  Wypadek przy pracy – warto wiedzieć

Danina solidarnościowa – jakie zeznania podatkowe?

W tym przypadku dochody podlegające opodatkowaniu są różne i wymagają złożenia zupełnie innych deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Do podstawy daniny solidarnościowej wlicza się każdą nadwyżkę kwotową ponad dochód 1 mln złotych.

 1. Dochody podlegające pod skalę podatkową musisz uwzględnić na rocznym rozliczeniu podatku PIT-40A lub PIT-36 i PIT-37.
 2. Wszelkie zyski kapitałowe rozliczysz z US na podstawie formularza PIT-38.
 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza rozliczana jest na jeszcze innych zasadach. Tutaj musisz złożyć deklarację PIT-36L i obliczyć podatek zgodnie ze stawką 19%.
 4. Dochody zagraniczne to PIT-CFC.

Warte uwagi: Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest promesa leasingowa i jak ją dostać?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Venture Capital - w Twojej firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *