Dofinansowanie na start firmy

Dofinansowanie na start firmy ! Jeśli chcesz założyć firmę i szukasz dofinansowania, możesz skorzystać z kilku źródeł. Będąc bezrobotnym, zacznij od urzędu pracy. Urzędnik poinformuje o możliwościach dofinansowania firmy.

Pożyczka na start

W ramach programu ”Pierwszy biznes-wsparcie w starcie” możesz ubiegać się o finanse na start. Są to niskooprocentowane pożyczki /poniżej 1% rocznie/. Taka pożyczka przysługuje:

 • absolwentowi szkoły /także zawodowej/ lub uczelni, ale w okresie 48 miesięcy od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • studentom ostatniego roku
 • osobom bezrobotnym.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Możesz skorzystać z jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jeśli jesteś:

 • osobą bezrobotną
 • absolwentem centrum integracji społecznej
 • absolwentem klubów integracji społecznej
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej /musisz być jednak osobą nigdzie niepracującą i poszukującą pracy/

Ta działalność gospodarcza może obejmować np. prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi. Możesz też świadczyć usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Ta dotacja jest bezzwrotna. Pamiętaj jednak, że otrzymasz ją tylko jako zarejestrowana osoba bezrobotna. Ważne jest i to, abyś o pomoc finansową wystąpił/a/ przed zarejestrowaniem działalności.

Dotacje Unii Europejskiej

Dofinansowanie na start firmy – Rozkręcając swój biznes, możesz korzystać ze środków UE. Są one przeznaczone dla osób do 30-go roku życia. Powyżej tego wieku tylko osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Możesz tu liczyć także na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki. Nie ukończyłeś 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz – starasz się jednak o środki z UE. W takiej sytuacji przeprowadzana jest analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Ona umożliwi opracować indywidualny plan działania, najodpowiedniejszy dla Ciebie. Pakiet działań zawiera środki na otwarcie firmy /ponad 20 000 zł/, szkolenia, doradztwo na pierwszym etapie działania Twojej firmy. Jeśli jednak ukończyłeś/aś/ 30 lat , pomoc obejmuje:

 • mężczyzn po 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • ludzie o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne.
Czytaj  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu

Pracujesz lub nie wpisujesz się w żadną z tych grup? W takim przypadku możesz starać się o pożyczkę. Będziesz musiał/a/ ją zwrócić, ale jest łatwiej dostępna. Najczęściej wynosi ponad 20 000 zł. Kwoty często są wyższe, ale różnią się w zależności od województwa. Wsparciem z funduszy UE dysponuje wojewódzki urząd pracy. Tam kieruj swoje kroki.

Dofinansowanie na start firmy – Firma na wsi

Także rolnik ubezpieczony w KRUS może skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Maksymalna kwota to 100 tys. złotych. Wniosek musisz złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast do Lokalnej Grupy Działania /jeśli taka działa w urzędzie gminy/ składać wniosek o dofinansowanie może ten, kto mieszka na wsi, ale nie zajmuje się rolnictwem. Dotacja może wynieść do 100 tys. złotych.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju /PFR/

PFR oferuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych i rozwiniętych firm. Co to jest startup? Startup zazwyczaj oznacza młodą innowacyjną firmę, która ma oryginalny pomysł na rynkowy sukces, ale działa w warunkach dużej niepewności, dużego ryzyka powodzenia. Startupy kojarzone są z firmami działającymi w obszarze nowoczesnych technologii. Wsparcie dla swojego startupa znajdziesz wśród instytucji, które są gotowe ponieść ryzyko inwestycji. Są to m.in. :

 • fundusze kapitału zalążkowego
 • tzw. anioły biznesu
 • także fundusze UE

1/ Fundusze kapitału zalążkowego, czyli fundusze kapitału podwyższonego ryzyka /venture capital-VC/. Fundusze te pozwolą Ci otrzymać nie tylko środki na rozwój, ale też profesjonalne wsparcie, dostęp do rynków zbytu i kontaktów biznesowych.

Musisz się jednak liczyć z tym, że inwestor VC ma prawo ingerencji w Twój biznes. Często są to: prawo wpływania na strategiczne decyzje i większość udziałów za wsparcie. Powinieneś zatem już na początku opracować strategię wyjścia inwestora – kiedy i pod jakimi warunkami odzyskasz całkowitą kontrolę nad firmą.

Czytaj  Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy

2/ Podobnie dla startupów działa współpraca z aniołami biznesu. Są to osoby dysponujące własnym kapitałem. Chcą finansować zewnętrzne firmy i pomysły. Anioły Biznesu w zamian za wsparcie życzą sobie mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Aniołów Biznesu znajdziesz w Instytucjach Otoczenia Biznesu /IOB/.

3/ Startupy wspomagane są też przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To dla tych, którzy nie prowadzą żadnej działalności lub działalność ta ma mniej niż 7 lat na dowolnym rynku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoni dla Ciebie jeden z funduszy /zalążkowy, VC, anioł biznesu/. Wybrany przez Ciebie fundusz dokona badania i analizę, które ustalą, czy Twój pomysł na startupa ma potencjał i może przynieść zysk.

Dofinansowanie na start firmy – Platformy startowe

Swój startup możesz sfinansować też w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Musisz mieć jednak mniej niż 35 lat.

Zapraszam Cię do do przeczytania innego naszego artykułu – Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *