Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy

Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy. To pomoc udzielana podmiotom gospodarczym ze środków Unii Europejskiej. Możliwość istnieje od 2014 roku. Pomysł pomocy de minimis ma swoje źródło w zasadzie która mówi, że pomoc o niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji Nie wywiera też wpływ na handel między Państwami Członkowskimi.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Pomoc może być Ci udzielona w różnych formach. Dostaniesz dofinansowanie na szkolenia lub inwestycje. Mówimy tu również o zwolnieniu z podatków czy umorzeniu odsetek ZUS. Pomoc de minims można przeznaczyć także na założenie własnej działalności gospodarczej. Pod warnikiem, że nie prowadziłeś działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. De minimis to także pomoc w postaci pozyskania kapitału. Każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy. Dlatego, dowiedz się od organu udzielającego Ci pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis, tak abyś nie przekroczył limitu.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy ile wynosi limit ?

W okresie 3 lat państwo może udzielić Twojej firmie pomoc, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Jeśli prowadzisz Dla firmę z sektora drogowego lub transportu towarów, to maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. EUR. Limit otrzymanej pomocy de minimis możesz odnaleźć w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podmioty, które nie mogą skorzystać z pomocy

  • przedsiębiorcy, którzy działają w branży rybołówstwa i akwakultury;
  • rolnicy, którzy zajmują produkcją dóbr wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
  • jeśli zajmujesz się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu dóbr wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
  • prowadzisz działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, nie możesz prowadzić również działalności związanej z dystrybucją towarów;
  • nie uzyskasz pomocy polegającej na pierwszeństwie korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.
Czytaj  Plusy i minusy działalności gospodarczej

Jednorazowy odpis amortyzacji środka trwałego

Pomoc de mnimis uwzględnia jednorazowy odpis amortyzacji środka trwałego, Jeśli zastanawiasz się zatem nad założeniem własnej działalności z wykorzystaniem de minimis, zachęcam Cię do przeczytania naszego artykułu – Dotacja na działalność gospodarczą – z PUP

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Spółka jawna - forma działalności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *