jak założyć działalność

Aby założyć firmę, niezbędne będzie wypełnienie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki niemu zarejestrujesz jednoosobową działalność gospodarczą. Wniosek przyda się również, jeśli chcesz zawiesić, zlikwidować lub wznowić swoją działalność. Podobnie będzie w sytuacji, gdy zgłosić zmiany danych (np. Twoje dane osobowe, adres siedziby firmy, kody PKD) które dotyczą Twojej działalności gospodarczej. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej jak wypełnić wniosek CEIDG-1.

Jak założyć firmę online?

Drogi rejestracji firmy poprzez wniosek CEIDG-1

Istnieje kilka możliwości rejestracji firmy. Możesz to zrobić:

  • online – logując się do CEIDG, wypełniając wniosek i podpisując się elektronicznie,
  • online – bez konieczności logowania się do CEIDG, wypełniając wniosek i podpisując do w urzędzie (potrzebny będzie Twój numer wniosku),
  • tradycyjnie – wypełniając wydrukowany wniosek i podpisując go w urzędzie ,
  • tradycyjnie – wypełniając drukowany wniosek i następnie wysłanie do listem poleconym do urzędu.

Niezależnie od sposobu, który wybierzesz, musisz wypełnić wniosek CEIDG-1. Poniżej znajduje się instrukcja jak to zrobić.

Pobierz formularz CEIDG-1

Na stronie CEIDG znajdują się różne formularze. Wybierz z listy ten, który nazywa się CEIDG-1. Zapisz go na swoim dysku, następnie wydrukuj i zacznij uzupełniać.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 jak założyć działalność

Zacznij wypełniać wniosek

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 jak założyć działalność

01. Bardzo ważny punkt. Mówi on o powodzie Twojego złożenia wniosku. Jeśli dopiero zakładasz swoją firmę, zaznacz pierwsze okienko na liście, czyli wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.

02. – 02.3. Te rubryki wypełniane są przez urząd. Przejdź do kolejnych punktów.

03. Wypełnij wszystkie podpunkty związane z Twoimi danymi osobowymi. Jeśli otrzymałeś już kiedyś numer NIP lub REGON to wpisz je. Po wpisaniu danych, sprawdź czy wpisałeś wszystko poprawnie. Zaznacz koniecznie okienko “tak, składam oświadczenie” w podpunkcie 15. Bez niego Twój wniosek będzie nieważny.

04. Wypełnij wszystkie dane dotyczące Twojego adresu zamieszkania. Sprawdź czy dobrze wpisałeś informacje.

Czytaj  PKWiU — czym jest, jak wygląda struktura?

05. Jeśli posiadasz adres skrzynki ePUAP, wpisz go. EPUAP jest platformą, która służy do komunikacji z jednostkami administracji publicznej. Jeśli chcesz otrzymywać pisma drogą elektroniczną, załóż bezpłatne konto w systemie ePUAP, a następnie wpisz swój adres elektroniczny. Pamiętaj, aby założyć konto w ePUAP musisz mieć najpierw założony profil zaufany lub zaloguj się poprzez swój bank. On potwierdzi Twoje dane osobowe.

Zacznij wypełniać kolejną stronę wniosku

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 jak założyć działalność

06. Wpisz nazwę swojej firmy. Pamiętaj, że do celów rejestracyjnych, nazwa Twojej firmy musi zawierać Twoje imię i nazwisko, np. BUDOPOL Jan Kowalski, Salon Fryzjerski Anna Nowak.

06.1. Podaj liczbę pracowników, których będziesz zatrudniał. W przypadku, gdy pracę będziesz wykonywał sam, wpisz “1”.

06.2 Bardzo ważny punkt, w którym wpisujesz numery PKD swojej działalności. Tutaj znajduje się wyszukiwarka kodów PKD. Kody PKD pomagają sprecyzować czym będzie się zajmowała Twoja firma, więc wbierz te najlepiej dopasowane. Nie ma znaczenia jaką ilość kodów wpiszesz. Pamiętaj, aby wskazać jeden przeważający, czyli taki z którego planujesz osiągać największe przychody.

Co to jest kod PKD i jak go zadeklarować?

07. Wpisz nazwę skróconą swojej firmy.

08. Wpisz datę, kiedy chcesz rozpocząć działalność gospodarczą. Może być ona zarówno wsteczna jak i obecna lub przyszła.

09. Podaj swoje dane kontaktowe. Masz możliwość zaznaczenia, aby podane przez Ciebie informacje nie były widoczne w ogólnodostępnej bazie danych.

10. Wpisz adres korespondencyjny, na który będzie przychodziła Twoja firmowa korespondencja, a w 10.2 -gdzie będzie się mieściła Twoja firma. W sytuacji, gdy nie będziesz miał stałego miejsca pracy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zaznacz to na formularzu. Pamiętaj, jeśli nie chcesz podawać swojego adresu prywatnego jako miejsce doręczeń korespondencji lub jako miejsca prowadzenia swojej działalności, skorzystaj z usług Wirtualnego Biura. Dostaniesz tam m. in. adres do rejestracji swojej firmy.

Czytaj  Polski Ład — jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku?

11. W przypadku, gdy będziesz prowadził swoją firmę w dodatkowym stałym miejscu (np. dodatkowe punkty sprzedaży, oddziały), to wpisz wszystkie potrzebne informacje związane z jego adresem oraz planowaną liczbą zatrudnionych pracowników. Jeśli miejsc dodatkowych, w których będziesz prowadził działalność jest więcej niż jedno, to wypełnij dodatkowo wniosek CEIDG-MW. Jeśli punkty Ciebie nie dotyczą, omiń je.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1? Wypełnij kolejną stronę wniosku

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 jak założyć działalność

12. Punkt dotyczy ubezpieczeń społecznych. Zaznacz pod jaki rodzaj ubezpieczeń podlegasz.

12.1. Należy wpisać, od kiedy będziesz podlegał ubezpieczeniom. Zazwyczaj jest to ta sama data, z którą rozpoczynasz działalność gospodarczą.

12.2. Jeśli nie podlegasz ubezpieczeniom, to wraz z wypełnieniem wniosku CEDIG-1 możesz zgłosić się do nich, dołączając odpowiedni formularz.

Jak wypełnić formularz ZUS ZUA?

13. Punkt wypełniasz w momencie, gdy zakładasz pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie jesteś rolnikiem, który ma zamiar nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Masz prawo pozostać ubezpieczonym w ramach KRUS.

14. – 16. Wypełnia się w przypadku zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności gospodarczej.

17. Tutaj należy wpisać odpowiedni Urząd Skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania. Ustal, gdzie znajduje się Twój Urząd. Aktualnego naczelnika wpisz w rubryce w formie “Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce”.

18. Bardzo ważny punkt. Zaznaczasz w nim, jaki rodzaj naliczania podatku dochodowego chcesz płacić. Domyślnym sposobem jest na zasadach ogólnych (inaczej według skali podatkowej), więc jeśli nie zaznaczysz inaczej, to zostanie Ci przypisany ten sposób opodatkowania.

Jaka forma opodatkowania najlepsza?

Formy opodatkowania dochodów – Skala podatkowa

Forma opodatkowania dochodów – Podatek liniowy

Formy opodatkowania dochodów – Ryczałt

Formy opodatkowania dochodów – Karta podatkowa

19. Jeśli podjąłeś decyzję o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, to zaznacz to.

20.21. Punkty dotyczą sytuacji, gdy zdecydowałeś się oddać prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie. Wpisz jej dane, podając nazwę firmy, jej NIP oraz adres pod którym będzie znajdowała się cała dokumentacja.

Czytaj  Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Uzupełnij następną stronę wniosku

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 jak założyć działalność

22. – 24. Punkty są związane ze szczególną formą działalności gospodarczej. Jeśli chcesz prowadzić zakład pracy chronionej lub/i działalność tylko i wyłącznie w formie spółki cywilnej musi zaznaczyć odpowiednie rubryki.

25. Zaznacz czy łączy Cię z małżonkiem wspólność majątkowa. Jeśli taka wspólność ustała, to podaj datę tego zdarzenia.

26. Podaj informację o rachunku bankowym, które będzie związane z Twoją działalnością gospodarczą. Nie musisz podawać danych dotyczących Twojego prywatnego rachunku bankowego.

27. Punkt nieobowiązkowy. Jeśli posiadasz tytuł do ubezpieczenia lub numer identyfikacji podatkowej w innym kraju niż Polska, to wpisz numer oraz uzupełnij pozostałe pola.

28. Punkt nieobowiązkowy. Możesz w nim wskazać osobę, która będzie pełnomocnikiem Twojej firmy. We wniosku CEIDG-1 możesz wskazać tylko jedną osobę. W sytuacji, gdybyś chciał podać więcej osób – wypełnij załącznik CEIDG-PN.

29. Jeśli do wniosku dołączasz inne załączniki – zaznacz to w odpowiednich polach. Wpisz także ilość dołączonych dokumentów.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 jak założyć działalność

30. Punkt związany z informacjami m. in. na temat przetwarzania danych. Przeczytaj podpunkty, a następnie wpisz aktualną datę oraz podpisz się.

Na koniec sprawdź cały wniosek, czy dobrze wypełniłeś wszystkie pola. Jeśli poprawnie go wypełniłeś, to rozpoczniesz swoją działalność gospodarczą. Pamiętaj, aby dołączyć wraz z wnioskiem inne potrzebne załączniki, takie jak ZUS ZUA (jeśli zgłaszasz się do ubezpieczenia ZUS) i VAT-R (gdy rejestrujesz się jako podatnik VAT).

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zmiany w naliczaniu odsetek w zaległościach do ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *