Kim jest zarządca sukcesyjny?

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o. – Według przepisów kodeksu spółek handlowych, a konkretnie artykułu 299 KSH członkowie zarządu. Odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Zapewnia to interes prawny wierzycieli. Przepis ten powoduje, że w obrocie gospodarczym, nie funkcjonują firmy niewypłacalne. Nierentowna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może ogłosić upadłość, a wspólnicy posiadają prawo do majątku pozostałego po likwidacji spółki.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o. – Ogólne zasady odpowiedzialności

zasada subsydiarności – przede wszystkim chodzi oto, że tak długo jak spółka istnieje, oznacza to że sama odpowiada za zobowiązania spółki. Bo ma osobowość prawną. Mówimy tu także o spółkach w likwidacji. Czyli najpierw musimy pociągnąć do odpowiedzialnością samą spółkę. Dopiero wtedy, gdy to nie zaspokoi roszczeń naszego wierzyciela, sięgamy do kieszeni członków zarządu. Nie można pominąć spółki i zaspokajać roszczeń od razu z majątku osobistego członków zarządu.

zasada solidarności – członkowie zarządu, odpowiadają wszyscy razem za zobowiązania spółki. W praktyce jeśli wierzyciel odzyska dług choćby od jednego członka zarządu, majątek pozostałych jest bezpieczny. Potem członkowie zarządu mają prawo do rozliczeń między sobą.. Z zasady solidarności członków zarządu wynika coś jeszcze – jeśli jeden ze współdłużników jest niewypłacalny, to jego część rozkłada się na pozostałych członków zarządu.

zasada zakresu odpowiedzialności –członek zarządu odpowiada za część nieściągalną długu spółki, wraz z odsetkami i postępowaniem sądowym. Co ważne odpowiedzialność ta przechodzi także na spadkobierców członka zarządu.

Co ważne istnieją okoliczności wyłączające odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki. Kluczowym jest tutaj właściwy moment złożenia wniosku o upadłość spółki. Nie mniej jednak nawet jeśli członkowie zarządu nie spełnili kryterium ,,właściwego momentu” również mogą uniknąć odpowiedzialności. Ma to miejsce wtedy gdy wierzyciele nie ponoszą z tego tytułu żadnej szkody. Co więcej członkowie zarządu mogą wykazać, że nie ma ich winy w tym, że do wszczęcia postępowania upadłościowego nie doszło we właściwym czasie.

Czytaj  Działalność w formie spółki cywilnej

Kiedy mogę sięgnąć do kieszeni członka zarządu ?

Pamiętaj, że podstawą do dochodzenia swoich roszczeń w stosunku do członka zarządu będzie postanowienie komornika o umorzenie egzekucji – z uwagi na jej bezskuteczność. W praktyce jeśli jesteś wierzycielem i chcesz odzyskać swój dług nie musisz jednak udowadniać, że wyczerpałeś wszystkie możliwości. Inną podstawą prawną pozwalającą Ci sięgnąć do kieszeni członków zarządu jest na przykład odrzucenie przez sąd wniosku o upadłość spółki. Oznacza to, że majątek spółki, nie pokryje nawet kosztów postępowania.

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o. – Podsumowanie

Członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki, solidarnie z innymi nawet jeśli nie ma wiedzy o kondycji finansowej firmy, Niezależnie od tego czym się w firmie zajmuje.

Zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Działalność w formie spółki z o.o.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rewolwing - Co jeszcze warto wiedzieć ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Majątek prywatny w działalności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *