Co to jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. to jedna ze spółek uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej popularność wynika z ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki. Wierzyciela mają możliwość zaspokajania swoich długów tylko z majątku spółki oraz z majątku członków zarządu. Członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko w przypadku kiedy ogłoszą upadłość spółki. Z artykułu tegoCzytaj więcej ⟶

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o. – Według przepisów kodeksu spółek handlowych, a konkretnie artykułu 299 KSH członkowie zarządu. Odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Zapewnia to interes prawny wierzycieli. Przepis ten powoduje, że w obrocie gospodarczym, nie funkcjonują firmy niewypłacalne. Nierentowna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może ogłosić upadłość, a wspólnicy posiadają prawo do majątku pozostałego poCzytaj więcej ⟶