Działalność w formie spółki z o.o.

Działalność w formie spółki z o.o. może być prowadzona w celach gospodarczych ale nie tylko. Może to być też cel użyteczności. Innymi słowy może być to każdy cel, który nie jest prawnie zabroniony. Bez wątpienia zaletą prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki, odpowiada jedynie zarząd. W praktyce gospodarczej wierzyciele dochodzą swoich roszczeń najpierw z majątku spółki, a potem z prywatnego majątku zarządu. Zarząd co do zasady prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Spółkę wpisujemy oczywiście do KRS

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest ruch bezwizowy?

Może założyć jedna lub kilka osób. Ponadto mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i inne spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje kapitał zakładowy. W kodeksie spółek handlowych, określono, że jest to minimum 5.000 złotych. Co więcej wkład możesz pokryć gotówką lub można go pokryć wkładem niepieniężnym. Wkład niepieniężny do spółki nazywamy aportem. Co ważne niestety wkładem do spółki z o.o. nie może być świadczenie pracy lub usług na rzecz klientów tej spółki. Pamiętaj, że jeśli wkładem do spółki jest aport, wtedy umowę spółki trzeba spisać w formie aktu notarialnego.

Prawo polskie nie podaje zamkniętego katalogu rzeczy, które mogą stanowić aport. Możesz wnieść do spółki na przykład zorganizowana część przedsiębiorstwa, technologia czy know-how. Aportem mogą być również udziały lub w spółkach kapitałowych, a także prawa w wspólnika. spółki osobowej. Tak naprawdę co do aportu stawiamy zawsze dwa warunki. Po pierwsze musi być on zbywalny, czyli nadawać się do sprzedaży. Po drugie musimy potrafić go wycenić. Musi mieć określoną wartość. Zdolności aportowej nie ma niestety praca i świadczenie usług. Umowa spółki musi dokładnie określać co jest aportem i który ze wspólników go wniósł. Jeśli wartość obejmowanego przez Ciebie udziału jest niższa niż wartość Twojego wkładu powstaje nadwyżka. Nadwyżka ta nosi nazwę agio i jest przekazywana na kapitał zapasowy spółki

Czytaj  Czy każdy musi płacić podatek VAT ?

Działalność w formie spółki z o.o. Prawa wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. Jest więc właścicielem majątku. Wspólnicy są zatem jedynie właścicielami praw. Mówimy tu o prawach do:

  • Udziału w zyskach, innymi słowy prawo do dywidendy.
  • Udziału w zgromadzeniu ogólnym spółki
  • Prawo do majątku pozostałego po likwidacji spółki

Jak stać się wspólnikiem w spółce ?

Wspólnikiem w spółce możesz zostać przede wszystkim poprzez jej założenie. Możesz kupić udziały w spółce od dotychczasowego wspólnika. Nie rzadko zdarza się jednak, że wnosząc wkład pieniężny lub aport podwyższasz tym samym kapitał zakładowy – to trzeci sposób. Jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli kapitał zakładowy spółki przewyższa 500.000 złotych i spółka zgromadziła co więcej niż 25 wspólników, rada nadzorcza jest obligatoryjna.

Zachęcam do przeczytania artykułu – Formy działalności gospodarczej

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dofinansowanie na start firmy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Najem okazjonalny - Jak zabezpieczyć swoje prawa ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *