Co to jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. to jedna ze spółek uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej popularność wynika z ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki. Wierzyciela mają możliwość zaspokajania swoich długów tylko z majątku spółki oraz z majątku członków zarządu. Członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko w przypadku kiedy ogłoszą upadłość spółki. Z artykułu tegoCzytaj więcej ⟶

Działalność w formie spółki komandytowej

Działalność w formie spółki komandytowej. Spółka ta jest jedną ze spółek osobowych. Co ważne spółka posiada własny majątek. Firmę rejestrujemy w KRS. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Kim jest komplementariusz a kim komandytariusz ? Jak już wspomnieliśmy spółka komandytowa jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady działania spółki komandytowej są dość skomplikowane.Czytaj więcej ⟶

Działalność w formie spółki z o.o.

Działalność w formie spółki z o.o. może być prowadzona w celach gospodarczych ale nie tylko. Może to być też cel użyteczności. Innymi słowy może być to każdy cel, który nie jest prawnie zabroniony. Bez wątpienia zaletą prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki, odpowiada jedynieCzytaj więcej ⟶