Wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy jest zjawiskiem zasadniczo różniącym się od wypadku przy pracy. Jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną. Ważne, że pracownik uległ mu w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Kiedy można orzec, że miał miejsce wypadek w drodze do lub z pracy?

Co w sytuacji gdy podczas drogi do lub z pracy pracownik ulega wypadkowi, wskutek którego przebywa na zwolnieniu lekarskim? Wówczas możliwe jest uzyskanie z tego tytułu korzystniejszych świadczeń w ramach ubezpieczenia. Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę. Czy za wypadek w drodze do pracy przysługuje odszkodowanie? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Prowadzenie działalności a praca na etacie

Wypadek w drodze do lub z pracy
Wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadek w drodze do lub z pracy – definicje

Droga do pracy rozpoczyna się w momencie opuszczenia mieszkania i kończy po przekroczeniu bramy zakładu. Analogicznie droga powrotna zaczyna się po opuszczeniu tegoż zakładu i kończy po przekroczeniu progu domu. W wyjątkowych okolicznościach pracownik nie musi poruszać się z lub do miejsca zamieszkania. Może to być również miejsce wykonywania innej pracy, zwykłego spożywania posiłków, pobierania nauki oraz wykonywania zadań zawodowych lub społecznych.

Artykuł 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Artykuł określa, że zdarzenie, które jest nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną jest takim wypadkiem. Dodatkowo musi ono nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, w sytuacji gdy droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Gdy przerwanie drogi było życiowo uzasadnione i gdy czas na jej przebycie nie przekraczał granic potrzeby oraz jeśli droga była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych, wówczas takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Czytaj  Jak otworzyć placówkę pocztową?

Podsumowując tę część rozważań: Według definicji prawnej wypadek w drodze do lub z pracy to zdarzenie, które:

  • powstało nagle,
  • zostało wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • miało miejsce podczas przemieszczania się do miejsca zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak otworzyć placówkę pocztową?

Wypadek w drodze do lub z pracy a świadczenia

Co w sytuacji, kiedy pracownik na skutek wypadku jest niezdolny do kontynuowania dalszych obowiązków zawodowych? Wtedy przysługuje mu z tego tytułu stosowne świadczenie. Co jeżeli zdarzenie jest już uznane za wypadek w drodze do pracy? Wypłacane jest wówczas świadczenie chorobowe w wysokości 100 proc. całkowitego, należnego wynagrodzenia przez 33 dni w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Ponadto 14 dni w ciągu roku w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat. Gdy pracodawca jest płatnikiem zasiłków, musi je regularnie wypłacać. Jednakże po przekroczeniu określonych limitów wypłatę świadczeń może przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek z tytułu choroby wypłaca się w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru takiego świadczenia przez maksymalnie 182 dni w roku kalendarzowym. Po przekroczeniu tego okresu osoba poszkodowana może ubiegać się także o uzyskanie dodatkowego świadczenia rehabilitacyjnego. Ponadto gdy możliwość powrotu do obowiązków jest możliwa jedynie w wyniku przeprowadzenia wobec niego odpowiedniego leczenia lub czynności rehabilitacyjnych. Świadczenie z tego tytułu wypłaca się nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące poszkodowanemu przysługuje 90 proc. podstawy zasiłku, a za kolejne 9 miesięcy już jedynie 75 proc.

Warte uwagi: Badania psychotechniczne – kogo dotyczą?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - Kopex S.A. - Analiza rentowności przedsiębiorstwa
Czytaj  Jak się ubiegać o leasing dla nowych firm?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - Kopex S.A. - Analiza rentowności przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *