Umowa za porozumieniem stron

Umowę o pracę może rozwiązać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów:

 • z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta,
 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem (przez każdą ze stron z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia),
 • bez wypowiedzenia.

W dzisiejszym artykule jednak przybliżymy Ci kwestię rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Zobacz również: Elektroniczna umowa o pracę

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – co to właściwie oznacza?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza, że jednocześnie pracownik i pracodawca zgadzają się na rozwiązanie stosunku pracy. Przy czym w żadnym z tych dwóch przypadków nie jest istotny powód i nie musisz uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto, w takiej sytuacji nie trzeba przestrzegać terminów wypowiedzenia. Umowę możesz rozwiązać natychmiast, z tym że muszą zgodzić się na to obie strony. Zgoda musi dotyczyć zatem terminu rozwiązania umowy o pracę i tego, od którego dnia pracownik jest zwolniony od obowiązku świadczenia pracy. Niezależnie czy była to umowa cywilnoprawna, umowa na czas określony, próbny, czy nieokreślony.

Jednakże, rozwiązując umowę o pracę zarówno jako pracodawca, jak i jako pracownik, musisz pamiętać o rozliczeniu przysługującego urlopu wypoczynkowego. Kwestia wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron reguluje art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Takie rozwiązanie umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Przepisy Prawa Pracy nie precyzują, w jakiej formie należy zawrzeć zarówno porozumienie w sprawie rozwiązania umowy, jak i porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Jednakże sporządzony dokument może okazać się przydatny, w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sama nazwa wskazuje, jest metodą bezkonfliktową. Z tego powodu dla wielu pracowników oraz pracodawców o wiele prostszą, niż stosowanie sztywnych procedur zwalniania kadry.

Czytaj  Podatki i ZUS w pracy zdalnej - w praktyce

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Z jakimi konsekwencjami się to wiąże?

Mimo, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest atrakcyjnym rozwiązaniem, to jednak niesie ono ze sobą również konsekwencje. Pracownik, który wyraził zgodę na taką opcję bądź sam wypowiedział umowę, nie może skorzystać z dni wolnych, które przysługują jej na szukanie pracy. Ponadto po podpisaniu zgody, nie masz możliwości starania się o otrzymanie odprawy lub odszkodowania. Jednakże, jeśli żadnej ze stron nie zależy na przepisowym okresie wypowiedzenia, porozumienie stron może przynieść wiele korzyści.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – jak napisać?

Na początek przypominamy, że nie musisz przyjmować formy pisemnej. Jednakże warto sporządzić taki dokument. Jak to zrobić?

 1. Na górze dokumentu umieść datę i miejscowość, a także swoje dane osobowe i dane drugiej strony porozumienia.  
 2. Pamiętaj o nagłówku — odbiorca musi wiedzieć, z jakim pismem ma do czynienia.
 3. Dopilnuj, żeby w wypowiedzeniu podać datę zawarcia umowy oraz wymienić strony umowy (pracownika i pracodawcę).
 4. Jeśli to Ty jesteś inicjatorem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, umieść w swoim piśmie proponowaną datę rozwiązania umowy. 
 5. Pismo zakończ zwrotem grzecznościowym i podpisem. 
 6. Pamiętaj, żeby wydrukować wypowiedzenie i własnoręcznie je podpisać, a potem dostarczyć pracodawcy.

Przeczytaj także: Wydatki firmowe i prywatne

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *