Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Przedsiębiorcy często decydują się na założenie działalności gospodarczej, a jako adres jej siedziby podają adres zamieszkania. W ostatnim czasie, takie rozwiązanie stało się niezwykle popularne. Jest to jeden ze sposobów na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem biura.

Jednakże my proponujemy wynajem wirtualnego biura, które wiąże się z szeregiem korzyści. Jest połączeniem zalet tradycyjnego biura z niewielkimi kosztami. Jeśli wynajmujesz wirtualne biuro to Twoja firma dostaje adres rejestracyjny. W ramach oferowanych usług możesz korzystać z przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych, biurek do pracy. Dzięki korzystaniu z wirtualnego biura, nie musisz upowszechniać własnego adresu zamieszkania, co dzieje się w przypadku, gdy twoja przestrzeń mieszkalna jest jednocześnie siedzibą firmy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Model EKB- czyli jak kupujemy

W niniejszym artykule jednak wyjaśnimy, jak funkcjonuje działalność gospodarcza w mieszkaniu. Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, że w niektórych sytuacjach działalność gospodarcza w domu będzie wiązać się z wyższym podatkiem.

Działalność gospodarcza w domu a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, jaki będziesz musiał zapłacić, jeśli zarejestrujesz działalność we własnym domu, jest zależy od tego czy dojdzie do zmiany sposobu użytkowania lokalu. W jakich sytuacjach gmina podejmuje decyzję o przekształceniu lokalu i zmianie jego sposoby użytkowania?

Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Dotyczy to także sytuacji, kiedy tylko część mieszkania czy domu zajmujesz na prowadzenie firmy. Wówczas od tej części wnosisz podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej, a od pozostałej – jak dla powierzchni mieszkalnych. Dla dokładniejszego wyjaśnienia – jeśli jedno pomieszczenie w domu przeznaczasz na prowadzenie działalności, to podatek od nieruchomości za jego powierzchnię musisz odprowadzać z zastosowaniem stawki najwyższej. Dodatkowo musisz również złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dokonaj tego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, które ma wpływ na wysokość opodatkowania.

Czytaj  Zmiana zasad poboru zaliczek - podatek PIT

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli w swoim mieszkaniu nie wydzieliłeś osobnej przestrzeni do prowadzenia działalności. Wtedy lokal wciąż spełnia funkcje mieszkalną. Dzięki temu wciąż będzie podlegał on opodatkowaniu stawką niższą (dla budynków mieszkalnych).

Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Przeczytaj również: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Przystosowanie pomieszczenia pod działalność gospodarczą

Przystosowanie pomieszczenia, w którym będziesz wykonywał swoją działalność może wiązać się z podjęciem pewnych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom oraz spełnienie norm higieniczno-sanitarnych. W takiej sytuacji gmina prawdopodobnie zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania lokalu i w konsekwencji – o wyższym podatku od nieruchomości. Ponadto powinieneś ten fakt zgłosić również organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jest to konieczne, jeśli ze względu na prowadzoną przez Ciebie działalność gospodarczą zmieniają się warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń. Tak stanowi art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Natomiast jeżeli w mieszkaniu będziesz prowadził działalność jedynie o charakterze biurowym, to obowiązek ten nie ma swojego zastosowania.

W dokumentacji, którą będziesz składał, musisz opisać obecny sposób użytkowania lokalu oraz przedstawić prace, którą będziesz wykonywał po założeniu firmy. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć listę zawartą w ust. 2 art. 71 prawa budowlanego:

  • opis i rysunek, który przedstawia lokalizację budynku oraz sąsiadujących obiektów budowlanych,
  • opis techniczny budynku oraz lokalu mieszkalnego, zawierający charakterystykę nieruchomości, dane technologiczne, dane techniczno-użytkowe oraz wielkość i rodzaj obciążeń,
  • oświadczenie, które stanowi, że przedsiębiorca ma prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,
  • zaświadczenie odpowiedniego organu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) o tym, że planowany sposób użytkowania lokalu jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • ekspertyza techniczną, którą musi wykonać osoba, która posiada uprawnienia budowlane,
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie – stosowane do planowanej przez nas działalności.
Czytaj  Dlaczego ważne jest ubezpieczenie GAP w leasingu auta?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy?

Przeczytaj także: Klasyfikacja środków trwałych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *