Zabezpieczenie umowy najmu

Jesteś właścicielem nieruchomości, którą chciałbyś komuś wynająć? A może sam rozważasz wynajem lokalu na potrzeby swojej działalności gospodarczej? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie! Przeczytaj jak zabezpieczyć najem i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów.

Jednak zanim przejdę do właściwej części artykułu, wspomnę jeszcze o doskonałym rozwiązaniu dla przedsiębiorców, którzy myślą nad wynajmem lokalu na potrzeby swojej firmy. Skutecznym rozwiązaniem, które pozwala na połączenie zalet tradycyjnego biura z niewielkimi kosztami, jest wynajem wirtualnego biura. Jeśli wynajmujesz wirtualne biuro to Twoja firma dostaje adres rejestracyjny. W ramach oferowanych usług możesz korzystać z przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych, biurek do pracy. Dzięki korzystaniu z wirtualnego biura, nie musisz upowszechniać własnego adresu zamieszkania, co dzieje się w przypadku, gdy twoja przestrzeń mieszkalna jest jednocześnie siedzibą firmy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, któremu zależy na elastyczności oraz utrzymaniu niskich kosztów – to wirtualne biuro jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Poniżej przedstawiamy oferty wirtualnych biur na terenie Poznania, Krakowa i Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Cash flow - co jeszcze warto wiedzieć ?

Wynajmujący może stosować różnorodne gwarancje spełnienia przez najemcę jego obowiązków wynikający z umowy. Najważniejszymi gwarancjami są te, które mogą być pomocne wynajmującemu w zaspokajaniu należności czynszowych. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją, w której najemca przestaje dobrowolnego regulować swoje zobowiązania. Ponadto zabezpieczenia w umowach najmu odnoszące się do roszczeń czynszowych dzielą się na:

Poniżej przedstawiamy sposoby na zabezpieczenie umowy najmu.

Zobacz również: Spadki i darowizny – opodatkowanie

Zabezpieczenie umowy najmu – kaucja

Kaucja jest chyba najpopularniejszym zabezpieczeniem umowy najmu. Zazwyczaj wynosi dwukrotność lub trzykrotność czynszu, choć zdarza się, że jest jeszcze wyższa.  Co do zasady kaucja zabezpiecza ewentualne straty właściciela lokalu w postaci zniszczeń dokonanych przez najemcę oraz płatność czynszu najmu. Pamiętaj jednak, że w pierwszej kolejności kaucja powinna zabezpieczać straty. Dopiero w drugiej kolejności jest na pokrycie zaległego czynszu. W związku z tym umowa powinna przewidywać mechanizm, zgodnie z którym jako najemca zobowiązany będziesz do niezwłocznego uzupełnienia wniesionej kaucji do pierwotnej wysokości. Natomiast jako wynajmujący pamiętaj, że kaucja nie musi być zwrócona w dniu zwrotu lokalu. Chodzi o to, że często strat nie widać na pierwszy rzut oka. Dodatkowo, jeśli jesteś najemcą, pamiętaj, aby żądać od wynajmującego dokładnego udokumentowania, za co i w jakiej wysokości dokonuje potrącenia.

Zabezpieczenie umowy najmu
Zabezpieczenie umowy najmu

Zabezpieczenie umowy najmu – zastaw na rzeczach ruchomych najemcy

Zastaw na ruchomościach należących do najemcy jest dość powszechnie stosowaną metodą zabezpieczenia. Dodatkowo zastaw na ruchomościach najemcy wniesionych do wynajmowanego lokalu, powstaje z mocy prawa i obciąża takie rzeczy dopóki znajdują się w lokalu. Należy jednakże pamiętać o ograniczeniach tej formy zabezpieczenia:

  • zastaw obejmuje jedynie rzeczy ruchome najemcy – nie będą zatem nim objęte rzeczy, których nie jest on właścicielem,
  • rzeczy te muszą znajdować się w wynajmowanej nieruchomości (lokalu), ich usunięcie przez najemcę z przedmiotu najmu prowadzi do wygaśnięcia zastawu,
  • z zabezpieczenia tego pokryć można jedynie czynsz oraz świadczenia dodatkowe (np. opłaty eksploatacyjne), z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok. Starsze zaległości nie są zatem chronione w ten sposób.

Zabezpieczenie umowy najmu – gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Jest to dobra forma zabezpieczenia dla najemców, którzy nie dysponują odpowiednim zasobem gotówki, aby wpłacić ją w ramach zabezpieczenia. Dlatego alternatywą jest zabezpieczenie roszczeń najemcy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Odpowiednio sformułowana gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa) sporządzona przez wiarygodną instytucję finansową, daje wynajmującemu pewność zaspokojenia jego roszczeń w razie powstania zadłużenia po stronie najemcy. W treści takiej gwarancji bank lub ubezpieczyciel najemcy deklaruje swoją gotowość do zapłacenia na żądanie wynajmującego określonej kwoty pieniężnej. Gwarancja powinna być nieodwołalna i płatna bezwarunkowo na pierwsze żądanie wynajmującego. Dodatkowo jej treść powinna zostać ustalona uprzednio przez strony umowy. Ustalenia te powinny obejmować przede wszystkim kwotę gwarancji oraz termin jej obowiązywania.

Czytaj  Opłaclaność Emisji publicznej akcji - Opoczno S.A.

Przeczytaj również: Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Dobrowolne poddanie się egzekucji

W celu zabezpieczenia umowy najmu możemy skorzystać z zabezpieczenia w postaci oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji w zakresie należności związanych z najmem. W takiej sytuacji, najemca składa w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań finansowych, które wynikają z umowy najmu. Ponadto określona zostaje konkretna kwota, co do której przysługuje wynajmującemu zabezpieczenie.

Po skierowaniu do najemcy stosownego wezwania, a następnie złożeniu do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i jej uzyskaniu, wynajmujący może wszcząć u komornika postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości finansowych najemcy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak rozlicza kilometrówkę przedsiębiorca i pracownik?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *