Zabezpieczenie umowy najmu

Jesteś właścicielem nieruchomości, którą chciałbyś komuś wynająć? A może sam rozważasz wynajem lokalu na potrzeby swojej działalności gospodarczej? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie! Przeczytaj jak zabezpieczyć najem i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów.

Jednak zanim przejdę do właściwej części artykułu, wspomnę jeszcze o doskonałym rozwiązaniu dla przedsiębiorców, którzy myślą nad wynajmem lokalu na potrzeby swojej firmy. Skutecznym rozwiązaniem, które pozwala na połączenie zalet tradycyjnego biura z niewielkimi kosztami, jest wynajem wirtualnego biura. Jeśli wynajmujesz wirtualne biuro to Twoja firma dostaje adres rejestracyjny. W ramach oferowanych usług możesz korzystać z przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych, biurek do pracy. Dzięki korzystaniu z wirtualnego biura, nie musisz upowszechniać własnego adresu zamieszkania, co dzieje się w przypadku, gdy twoja przestrzeń mieszkalna jest jednocześnie siedzibą firmy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, któremu zależy na elastyczności oraz utrzymaniu niskich kosztów – to wirtualne biuro jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Poniżej przedstawiamy oferty wirtualnych biur na terenie Poznania, Krakowa i Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa?

Wynajmujący może stosować różnorodne gwarancje spełnienia przez najemcę jego obowiązków wynikający z umowy. Najważniejszymi gwarancjami są te, które mogą być pomocne wynajmującemu w zaspokajaniu należności czynszowych. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją, w której najemca przestaje dobrowolnego regulować swoje zobowiązania. Ponadto zabezpieczenia w umowach najmu odnoszące się do roszczeń czynszowych dzielą się na:

Poniżej przedstawiamy sposoby na zabezpieczenie umowy najmu.

Zobacz również: Spadki i darowizny – opodatkowanie

Zabezpieczenie umowy najmu – kaucja

Kaucja jest chyba najpopularniejszym zabezpieczeniem umowy najmu. Zazwyczaj wynosi dwukrotność lub trzykrotność czynszu, choć zdarza się, że jest jeszcze wyższa.  Co do zasady kaucja zabezpiecza ewentualne straty właściciela lokalu w postaci zniszczeń dokonanych przez najemcę oraz płatność czynszu najmu. Pamiętaj jednak, że w pierwszej kolejności kaucja powinna zabezpieczać straty. Dopiero w drugiej kolejności jest na pokrycie zaległego czynszu. W związku z tym umowa powinna przewidywać mechanizm, zgodnie z którym jako najemca zobowiązany będziesz do niezwłocznego uzupełnienia wniesionej kaucji do pierwotnej wysokości. Natomiast jako wynajmujący pamiętaj, że kaucja nie musi być zwrócona w dniu zwrotu lokalu. Chodzi o to, że często strat nie widać na pierwszy rzut oka. Dodatkowo, jeśli jesteś najemcą, pamiętaj, aby żądać od wynajmującego dokładnego udokumentowania, za co i w jakiej wysokości dokonuje potrącenia.

Zabezpieczenie umowy najmu
Zabezpieczenie umowy najmu

Zabezpieczenie umowy najmu – zastaw na rzeczach ruchomych najemcy

Zastaw na ruchomościach należących do najemcy jest dość powszechnie stosowaną metodą zabezpieczenia. Dodatkowo zastaw na ruchomościach najemcy wniesionych do wynajmowanego lokalu, powstaje z mocy prawa i obciąża takie rzeczy dopóki znajdują się w lokalu. Należy jednakże pamiętać o ograniczeniach tej formy zabezpieczenia:

  • zastaw obejmuje jedynie rzeczy ruchome najemcy – nie będą zatem nim objęte rzeczy, których nie jest on właścicielem,
  • rzeczy te muszą znajdować się w wynajmowanej nieruchomości (lokalu), ich usunięcie przez najemcę z przedmiotu najmu prowadzi do wygaśnięcia zastawu,
  • z zabezpieczenia tego pokryć można jedynie czynsz oraz świadczenia dodatkowe (np. opłaty eksploatacyjne), z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok. Starsze zaległości nie są zatem chronione w ten sposób.
Czytaj  Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa?

Zabezpieczenie umowy najmu – gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Jest to dobra forma zabezpieczenia dla najemców, którzy nie dysponują odpowiednim zasobem gotówki, aby wpłacić ją w ramach zabezpieczenia. Dlatego alternatywą jest zabezpieczenie roszczeń najemcy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Odpowiednio sformułowana gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa) sporządzona przez wiarygodną instytucję finansową, daje wynajmującemu pewność zaspokojenia jego roszczeń w razie powstania zadłużenia po stronie najemcy. W treści takiej gwarancji bank lub ubezpieczyciel najemcy deklaruje swoją gotowość do zapłacenia na żądanie wynajmującego określonej kwoty pieniężnej. Gwarancja powinna być nieodwołalna i płatna bezwarunkowo na pierwsze żądanie wynajmującego. Dodatkowo jej treść powinna zostać ustalona uprzednio przez strony umowy. Ustalenia te powinny obejmować przede wszystkim kwotę gwarancji oraz termin jej obowiązywania.

Przeczytaj również: Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Dobrowolne poddanie się egzekucji

W celu zabezpieczenia umowy najmu możemy skorzystać z zabezpieczenia w postaci oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji w zakresie należności związanych z najmem. W takiej sytuacji, najemca składa w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań finansowych, które wynikają z umowy najmu. Ponadto określona zostaje konkretna kwota, co do której przysługuje wynajmującemu zabezpieczenie.

Po skierowaniu do najemcy stosownego wezwania, a następnie złożeniu do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i jej uzyskaniu, wynajmujący może wszcząć u komornika postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości finansowych najemcy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *