Spadki i darowizny – ich opodatkowanie zależne jest od kwoty wolnej od podatku. Darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Owa umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednaka zgodnie z Art. 890 Kodeksu cywilnego, darowizna bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna. Dzieje się tak, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jednakże artykuł ten jednak nie ma zastosowania w przypadku darowania nieruchomości. W ramach darowizny, darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu.

Natomiast spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego (spadkodawcy), które istnieją w chwili jego śmierci (otwarcie spadku). W drodze dziedziczenia przechodzą one na jego następców prawnych (spadkobierców).

Powyższe kwestie uregulowane są ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Zobacz również: Podatek VAT – kiedy nie można go odliczyć?

Kiedy nie zapłacimy podatku od darowizny lub spadku?

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

1) 9.637 zł – jeżeli jesteś osobą zaliczaną do I grupy podatkowej – małżonkiem, małżonkiem w separacji, zstępnym (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnym (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwem, pasierbem, ojczymem, macochą, teściem, zięciem lub synową.

2) 7.276 zł – jeżeli jesteś osobą zaliczaną do II grupy podatkowej – zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;

3) 4.902 zł – jeżeli jesteś osobą zaliczaną do III grupy podatkowej – wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Jakich obowiązków musisz dopełnić?

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest zasada, że jeśli odziedziczysz po najbliższej osobie spadek lub otrzymamy od niej darowiznę, nie musisz płacić podatku. Jednakże musisz dopełnić obowiązku.  Wymogiem, aby tego podatku nie płacić, jest zgłoszenie faktu otrzymania majątku naczelnikowi urzędu skarbowego. Musisz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od otrzymania spadku lub darowizny. Ponadto jest do tego przeznaczony specjalny formularz – druk SD-Z2.

Wiele osób nie wie o tym fakcie. Z jakimi konsekwencjami się to wiąże? Po odziedziczeniu mieszkania od najbliższej osoby, po upływie 6-miesięcznego terminu, fiskus zgłasza się po należny podatek. Dla przykładu, dla nieruchomości o wartości 700 tys. zł, podatek od spadek i darowizn będzie wynosił minimum 49 tys. zł. 

Zobacz również: Forma opodatkowania – jaką wybrać?

Ile wynosi podatek od darowizn i spadku?

Będziesz musiał zapłacić podatek od nabytego majątku, jeśli przekracza on kwotę wolną od podatku. Dodatkowo, w takiej sytuacji powinieneś złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Powinieneś dopełnić tego obowiązku w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu. Mam na myśli postanowienie stwierdzające nabycie spadku. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Musisz go zarejestrować również w ciągu miesiąca. Dodatkowo, pamiętaj aby do zeznania dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Czy lojalność klienta można kupić ?

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *