Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Jako przedsiębiorca prowadzący własną firmę, możesz zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Najczęściej są to umowy o dzieło i umowy zlecenia. Opodatkowanie to jest zależne od kwoty należności określonej w dokumencie. Jednakże, jeśli przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, w ramach których osoba świadczy dla Ciebie usługi, pokrywają się zakresem zCzytaj więcej ⟶

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Spadki i darowizny – ich opodatkowanie zależne jest od kwoty wolnej od podatku. Darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Owa umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednaka zgodnie z Art. 890 Kodeksu cywilnego, darowizna bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna. Dzieje sięCzytaj więcej ⟶

Forma opodatkowania – jaką wybrać?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która osiąga przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Musisz zastanowić się jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej właściwa. Dokonaj wyboru, gdy rejestrujesz własną działalność gospodarczą na druku CEIDG-1 (wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jakie formy opodatkowania sąCzytaj więcej ⟶

Jaka forma opodatkowania najlepsza?

Jeśli prowadzisz lub zamierzasz prowadzić własną firmę zapewne zastanawiasz się jaką formę opodatkowania wybrać. Jaka forma opodatkowania najlepsza? – Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. O wyborze formy opodatkowania decyduje wiele czynników. Wspomnijmy tylko, że mamy cztery sposoby rozliczenia podatku dochodowego: skala podatkowa – inaczej mówiąc rozliczanie na zasadach ogólnych ryczałt od przychodów ewidencjonowanychCzytaj więcej ⟶