Umowa najmu - O czym musisz pamiętać ?

Umowa najmu – O czym musisz pamiętać ? – W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię umowy najmu nieruchomości. Podpowiemy na co w szczególności zwrócić uwagę. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie przeczytaj ten artykuł do końca.

Umowa najmu - O czym musisz pamiętać ?

Czytaj  Kredyt w rachunku bieżącym – co to jest i na czym polega?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Na czym polega prokura?

Pamiętaj przede wszystkim, że umowa najmu powinna być sporządzona na piśmie. Strony umowy otrzymują po jednym jednobrzmiącym egzemplarzu. Warto w tym miejscu zauważyć, że umowa zawiera wszelkie prawa i obowiązki obu stron. Wystrzegajmy się zatem luźnych form ustnych, aby uniknąć niedomówień. Istotne jest również zadbanie, aby w umowie znalazł się zapis precyzujący, iż wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Co mówi prawo na temat najmu ? Odpowiedź zawarta jest w artykule 659 kodeksu cywilnego.

§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Protokoły odbioru – dlaczego jest ważny ?

Warto sporządzić dwa protokoły. Ten pierwszy przed rozpoczęciem najmu, a ten drugi po jego zakończeniu. Warto też dołączyć do niego zdjęcia przedmiotu najmu, Wtedy można porównać stan na przykład nieruchomości przed i po korzystaniu przez najemcę

Oczywiście oba protokoły powinny zostać podpisane przez obie strony. Jeśli najemca odmawia podpisania takiego dokumentu oznacza to, iż nie zgadza się ze stanem faktycznym przedmiotu najmu. Jest to sygnał byś nie podpisywał umowy

Umowa najmu - O czym musisz pamiętać ?

Umowa najmu – O czym musisz pamiętać ?

Kiedy możesz wypowiedzieć umowę najmu

Istotnym elementem, który często pomijamy lub regulujemy zbyt ogólnie są oczywiście warunki wypowiedzenia umowy. Jest to duży błąd. Tymczasem dokładne określenie warunków jest w praktyce korzystne dla obu stron. Warto rozważyć wprowadzenie zapisów m.in. na wypadek:

  • zaległości w opłatach,
  • zniszczenia mienia,
  • odmowy kontroli stanu nieruchomości,
  • zaległości w przekazywaniu informacji z odczytów liczników (jeśli takowe istnieją).
Czytaj  Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co może wprowadzić klienta w błąd ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *