Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Przez fakt dołączenia naszego kraju do Unii Europejskiej, na porządku dziennym stało się kupowanie towarów i usług z UE, albo sprzedawanie ich do tych krajów. W przypadku kiedy towar jest wywożony z Polski na terytorium innego kraju możemy mieć do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Sprzedaż towarów do krajów UE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wyjaśnienie

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to w uproszczeniu wywóz towarów z terytorium Polski, na terytorium innego kraju. Przy czym kraj ten musi należeć do państw Unii Europejskiej. Ponadto jest to przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Ten łańcuch dostaw w znaczącym stopniu zmieniła cyfryzacja!

Jednakże, dostawa ta odbywa się na rzecz podmiotu posiadającego ważny numer VAT UE, czyli numer identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzony dwuliterowym kodem kraju rejestracji, w Polsce jest to prefiks PL.

Ważne jest jednak, że aby wystąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dostawca towarów musi być:

  • podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, co wynika z art. 15 ustawy o VAT,
  • czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • zarejestrowany, jako podatnik VAT-UE przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy,

Natomiast wymagania, jakie stawiane są nabywcy towarów by można było mówić
o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów to obowiązek bycia, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o VAT:

  • podatnikiem podatku od wartości dodanej. Musi zidentyfikować się na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  • osobą prawną, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, lecz
    jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  • podmiotem innym niż wymienione powyżej, działającym w innym państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Dokonując więc transakcji handlowych z zagranicznymi kontrahentami należy każdorazowo weryfikować ich status, zgodnie z powyższymi warunkami.

Czytaj  Sposoby ochrony przed niewypłacalnością kontrahenta

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Sposoby ochrony przed niewypłacalnością kontrahenta
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Zerowy VAT – kiedy?

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka VAT wynosi 0% (art. 41 ust. 3 ustawy o VAT). Jest to preferencyjna stawka podatku. Możesz z niej skorzystać jeśli spełnisz wymogi ustawowe.

Pierwszym warunkiem jest, aby podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Drugim warunkiem jest fakt, że musisz posiadać dokumentację dowodów, że towary te wywiozłeś z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jednakże co jeżeli u podatnika dokonującego WDT i rozliczającego się za okresy miesięczne warunek ten nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji miesięcznej? Nie wykazuje się tej dostawy w ewidencji i deklaracji za ten okres. Wykazuje on natomiast tę dostawę w ewidencji i deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terenie kraju. Regulacje te mają odpowiednie zastosowanie również do podatników rozliczających się kwartalnie.

Warte uwagi: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy każdy musi płacić podatek VAT ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy przedsiębiorca wypełnia formularz ZUS ZUA?
Czytaj  Czy każdy musi płacić podatek VAT ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *