PIT rodzaje

Podatek CIT. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku wprowadziła prawdziwą rewolucję. Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów. Do końca 2020 r. wszystkie spółki jawne były spółkami transparentnymi podatkowo, co oznacza, że nie płaciły podatku dochodowego. Które spółki jawne stały się od 2021 roku podatnikami CIT? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj także: CIT-ST – kogo dotyczy?

Spółki jawne a podatek CIT

Wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów o CIT i PIT, podatnikami podatku CIT stały się spółki jawne:

  • które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, oraz
  • jeżeli nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

Przykładowo, na mocy nowych przepisów podatnikiem CIT może stać się spółka jawna, w której jednym ze wspólników jest spółka z o.o. Jeżeli jednak spółka jawna dopełni w terminie przewidzianych ustawą formalności, zachowa status spółki niepodlegającej pod podatek CIT.

CIT
Które spółki jawne są podatnikami CIT?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  TAX FREE — dla kogo i na czym polega?

Jak zachować status spółki niebędącej podatnikiem CIT?

Jeśli nie chcesz, aby Twoja spółka została podatnikiem CIT, powinieneś złożyć informację o podatnikach. Istotne jest zachowanie właściwego terminu i złożenie dokumentu do naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy CIT informacja, o której mowa, zawiera:

  1. imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby. Ponadto numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
  2. wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
  3. podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
  4. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za którego pośrednictwem podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej. Dodatkowo również wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.
Czytaj  Składki ZUS jako koszt uzyskania przychodu

Zgłoś te dane poprzez formularz CIT-15J. Zrób to przed rozpoczęciem roku obrotowego, czyli przed otwarciem jej ksiąg rachunkowych. Ponadto pamiętaj o obowiązku aktualizacji informacji w terminie 14 dni od dnia powstania zmian w składzie wspólników. Niezachowanie tych terminów powoduje, że spółka jawna podlega opodatkowaniu CIT.

Dodatkowo ustawodawca wskazuje, że w sytuacji, gdy wspólnicy spółki jawnej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami regulują swoje zobowiązania podatkowe, to nowe regulacje nie nałożą na nich żadnych dodatkowych obciążeń podatkowych. Istnieje jednak jeden warunek. Spółka jawna musi przekazać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na jej siedzibę oraz właściwego dla wspólnika informację o podatnikach uzyskujących dochody z udziału w jej zyskach. Ponadto informację o wielkości posiadanych przez każdego z nich prawach do takiego udziału.

Przeczytaj również artykuł, dotyczący minimalnego CITu – Jak rozumieć minimalny CIT?

Warte uwagi: CIT dla małych przedsiębiorstw

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Na czym polega odsetkowa tarcza podatkowa ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *