CIT-8 – upłynął termin

Wczoraj upłynął termin składania obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Wypełnienie i przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT-8, to obowiązek każdej organizacji pozarządowej – nawet tej najmniejszej. Zeznanie podatkowe na formularzu CIT 8 obowiązuje również osoby posiadające takie podmioty jak: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna lub spółka komandytowa. Zeznanie podatkowe CIT-8 składane jest co roku. PrzypominamyCzytaj więcej ⟶

Czy podatek może się przedawnić ?

Czy podatek może się przedawnić ? – W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Warto wiedzieć, że ustawodawca wprowadził nowe przepisy w tym zakresie. W świetle zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w kodeksie karno- skarbowym. podatki mogą nie ulegać już przedawnieniu. Ministerstwo proponuje uchylenie przepisu art. 44 par. 2 kks. Przypomnijmy jegoCzytaj więcej ⟶

CIT-8 – kogo dotyczy?

Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć zeznanie roczne z tytuły uzyskanych w poprzednim roku przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami CIT są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Ponadto są to również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Wyjątek stanowią spółki niemające osobowościCzytaj więcej ⟶

CIT-ST – jak wypełnić?

Jeśli Twoja firma ma zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę działalności, musisz składać deklarację CIT-ST. Druk ten jest związany z faktem, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dzielone są między Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednio z tego podatku poszczególne jednostki samorządu otrzymują: gminaCzytaj więcej ⟶

Które spółki jawne są podatnikami CIT?

Podatek CIT. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku wprowadziła prawdziwą rewolucję. Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów. Do końca 2020 r. wszystkie spółki jawne były spółkami transparentnymi podatkowo, co oznacza, że nie płaciły podatku dochodowego. Które spółki jawneCzytaj więcej ⟶

CIT-ST – kogo dotyczy?

Jeśli Twoja firma ma zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę działalności, musisz składać deklarację CIT-ST. W jakim celu? Chodzi o właściwe rozliczenie zaliczki wpłaconej na podatek dochodowy wobec jednostek samorządu terytorialnego. Jest to związane z faktem, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dzielone są międzyCzytaj więcej ⟶

Zmiana formy prawnej działalności

Dzięki zagwarantowanej przez konstytucję wolności działalności gospodarczej, możesz prowadzić ją w każdej formie. Dodatkowo masz możliwość przekształcania swojej działalności z jednej formy w drugą. Jednakże zmiana formy prawnej działalności gospodarczej może być spowodowana dynamicznie zmieniającymi się realiami obrotu gospodarczego, co wymusza na przedsiębiorcach dostosowywanie się do wszelkich zmian. W ostatnim czasie głównym czynnikiem popychającym firmyCzytaj więcej ⟶

CIT dla małych przedsiębiorstw

Podatnicy CIT stosują aktualnie dwie podstawowe stawki: 19% i 9%. Ta druga stawka dotyczy małych firm oraz przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność, a ich przychodu nie przekraczają 2 mln. euro. Poza stawkami podstawową i obniżoną ustawa o CIT oferuje także inne stawki tego podatku w ściśle określonych przypadkach. Dla przykładu – tzw. estoński CIT, z którego korzystać mogą wyłącznie spółkiCzytaj więcej ⟶

Jakie przychody można zwolnić z CIT ?

Jeśli zastanawiasz się Jakie przychody można zwolnić z CIT zapraszam Cię do lektury naszego dzisiejszego artykułu. W artykule poruszymy także kwestie dotyczące specjalnych stref ekonomicznych i tarczy podatkowej z nimi związanej. Czym jest specjalna strefa ekonomiczna ? Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary w Polsce, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, przyjaznychCzytaj więcej ⟶

Jak wykorzystać leasing w tarczy podatkowej ?

O tym czym właściwie jest tarcza podatkowa pisaliśmy w innym naszym artykule. – Jak właściwie działa tarcza podatkowa ? Dziś podpowiemy jak wykorzystać leasing w tarczy podatkowej ? Możliwość skorzystania z tarczy odsetkowej to niewątpliwa przewaga kapitału obcego nad własnymi źródłami finansowania. Leasing również umożliwia oszczędności podatkowe. Dwa warianty leasingu – czyli leasing finansowy iCzytaj więcej ⟶