Nowelizacja kodeksu pracy

Dzięki zagwarantowanej przez konstytucję wolności działalności gospodarczej, możesz prowadzić ją w każdej formie. Dodatkowo masz możliwość przekształcania swojej działalności z jednej formy w drugą. Jednakże zmiana formy prawnej działalności gospodarczej może być spowodowana dynamicznie zmieniającymi się realiami obrotu gospodarczego, co wymusza na przedsiębiorcach dostosowywanie się do wszelkich zmian. W ostatnim czasie głównym czynnikiem popychającym firmy do transformacji jest rewolucja systemu podatkowo-prawnego wprowadzona Polskim Ładem.

W niniejszym artykule przedstawimy jak powinna przebiegać zmiana formy prawnej działalności gospodarczej.

O różnych rodzajach form prawnych: Formy prawne działalności gospodarczej

Zmiana formy prawnej działalności

Na samym początku, gdy rozpoczynasz swój biznes, jednoosobowa działalność gospodarcza jest opłacalną formą prowadzenia działalności. Jednakże w pewnym momencie, gdy dynamiczny rozwój Twojej działalności przełoży się na zwiększenie obrotów, powinieneś zastanowić się czy to wciąż właściwa forma. Kontynuowanie prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej związane jest z dużym ryzykiem. Mam na myśli fakt konieczności odpowiadania całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Przekształcenie przedsiębiorstwa polega na jego transformacji poprzez odejście od dotychczasowej struktury i dalsze kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej w nowej strukturze. Co ważne, zmieniając formę prawną, nie zaprzestajesz działalności! Twoja firma wciąż może funkcjonować, niezależnie od procesu wprowadzania zmian. Zmiana formy prawnej działalności w przypadku jednoosobowej działalności może polegać na  przekształceniu jej w spółkę cywilną, spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

Zmiana formy prawnej działalności może dokonać się poprzez:

 • Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki – wyjaśniamy poniżej
 • Likwidację działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki – to rozwiązanie polega na likwidacji działalności gospodarczej. Przy jej likwidacji musisz sporządzić spis z natury oraz opłacić wynikający z niego podatek VAT. Przy tym sposobie przekształcenia opodatkowaniu podlega dochód uzyskany za odpłatne zbycie majątku firmy. Dopiero po zakończeniu działalności i wyrejestrowaniu się z odpowiednich urzędów i instytucji możesz założyć spółkę.
 • Sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki – spółka ta musi posiadać osobowość prawną. W tej sytuacji dochodzi do przeniesienia składników przedsiębiorstwa takich jak m.in. nazwa firmy czy ruchomości w postaci, np. towarów a także praw własności lub praw rzeczowych. Wyrejestrować działalność możesz dopiero po sprzedaniu majątku spółki. Rozwiązanie to podobnie jak wniesienie działalności aportem zwolnione jest z podatku VAT. Jednakże niestety nie ominiesz obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od sprzedanych spółce elementów majątku.
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – wyjaśniamy poniżej
Czytaj  Kontrola konta bankowego
Forma prawna działalności – jak dokonać zmiany?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – spółka cywilna lub osobowa

Jest to sposób najkorzystniejszy jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Polega on na założeniu spółki jeszcze przed likwidacją działalności jednoosobowej. W ten sposób unikniesz konieczności zapłaty podatku VAT od spisu z natury. Wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki możliwe jest na podstawie art 551 Kodeksu cywilnego. Jednakże jeśli do spółki przechodzi majątek, przy którego nabyciu korzystałeś z odliczenia VAT, musisz dokonać korekty VAT. Jest to konieczne w związku ze zwolnieniem z podatku VAT w spółkach cywilnych i osobowych.

Jedynym podatkiem jaki będziesz musiał zapłacić to podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych). Dokonaj płatności w terminie 14 dni od dnia przeniesienia aportu. Ponadto wypełnij druk PCC-3, który dotyczy właśnie tej opłaty.

Jednakże poprzez takie przekształcenie działalności dochodzi do sukcesji tylko niektórych praw i obowiązków działalności na spółkę. Podkreślamy, że takie dane identyfikacyjne jak, np. NIP czy nazwa nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę. Spółce podczas rejestracji zostaje nadany nowy numer NIP.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową 

Przekształcenie to następuje od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym momencie również działalność jest automatycznie wyrejestrowywana z CEIDG.

Aby dokonać zmiany formy prawnej działalności na formę spółki kapitałowej musisz:

 1. Przygotować plan przekształcenia w formie notarialnej, który powinien zwierać informacje na temat wartości bilansowej wraz opinią biegłego rewidenta i załącznikami:
  – projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  – projektem aktu założycielskiego spółki,
  – wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
  – sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia
 2. Złożyć oświadczenie o przekształceniu. Dodatkowo w tym samym momencie możesz podpisać akt założycielski spółki,
 3. Powołać członków organów spółki przekształconej,
 4. Zawrzeć umowę spółki (sp. z o.o.) lub stworzyć jej statut (spółka akcyjna) w zależności od rodzaju spółki oraz dokonać wpisu spółki przekształconej do KRS
Czytaj  Płatna i niepłatna przerwa w pracy

Pozytywnym aspektem tego sposobu przekształcenia jest to, że przeniesione zostają prawa i obowiązki działalności na powstałą spółkę. Spółka stanie się podmiotem tych samych praw i obowiązków w sprawach: administracyjnych, cywilnoprawnych oraz związanych z prawem pracy.

Warte uwagi: CIT dla małych przedsiębiorstw

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co może wprowadzić klienta w błąd ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *