Zmiana formy prawnej działalności

Dzięki zagwarantowanej przez konstytucję wolności działalności gospodarczej, możesz prowadzić ją w każdej formie. Dodatkowo masz możliwość przekształcania swojej działalności z jednej formy w drugą. Jednakże zmiana formy prawnej działalności gospodarczej może być spowodowana dynamicznie zmieniającymi się realiami obrotu gospodarczego, co wymusza na przedsiębiorcach dostosowywanie się do wszelkich zmian. W ostatnim czasie głównym czynnikiem popychającym firmyCzytaj więcej ⟶