Rozliczanie cudzoziemca

Składki ZUS

Rozliczanie cudzoziemca – W Polsce, tak jak i w innych krajach Europy, zatrudniani są obywatele innych państw. Najczęściej zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę. Innymi formami zatrudnienia są umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, uchwała o powołanie do zarządu czy rady nadzorczej.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie umowy o pracę ma obowiązek zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Musi tego dokonać w przeciągu siedmiu dni od daty zatrudnienia.

W Polsce najliczniejszą grupą zatrudnianych obcokrajowców są obywatele Ukrainy. Rozliczenie Ukraińca odbywa się podobnie jak obywatela Polski. W składkach ZUS nie ma różnic. Zdarza się, że obywatel Ukrainy nie ma nadanego numeru PESEL. Jako identyfikator posłuży wówczas seria i numer paszportu.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak długo należy przechowywać dokumenty w firmie?

Jeżeli zatrudniamy cudzoziemca na umowy inne niż umowa o pracę, również zgłaszamy go do ZUS-u. Jeśli jednak obowiązek taki nie wynika z umowy, to nie musimy zgłaszać.

Wyjątkiem są studenci do 26 roku życia, którzy temu obowiązkowi nie podlegają. Cudzoziemiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową, która umożliwi mu pokryć koszty leczenia na terenie Polski podczas ewentualnej choroby. Natomiast nie musi posiadać takiej polisy, jeśli jest zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego np. z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Ma bowiem takie samo prawo do korzystania z opieki medycznej jak ubezpieczeni Polacy.

Rozliczanie cudzoziemca – PIT

Od przychodów osiągniętych w naszym kraju każdy obcokrajowiec musi odprowadzać zaliczkę na podatek lub podatek ryczałtowy. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków, ale to już w innym rozdziale.

Czytaj  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Zatrudniający cudzoziemca oblicza zaliczkę na podatek dochodowy, potrąca ją z jego wynagrodzenia i wpłaca na konto urzędu skarbowego. Skala podatkowa jest taka sama, jak w przypadku obywateli Polski, tj. 17% i 32% podstawy opodatkowania. Wyjątek stanowią cudzoziemcy do 26 roku życia. Tak jak młodzi Polacy mają prawo do zwolnienia z opodatkowania swoich przychodów uzyskanych m.in. z umowy o pracę czy umowy zlecenia do wysokości kwoty rocznej wynoszącej 85.528 zł.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest sukcesja firmy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *