Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ?

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ? Zanim wyróżnimy klauzule wekslowe nadmienimy, że klauzule te mają za zadanie zabezpieczenie stron umowy wekslowej. Jak się pewnie orientujesz weksel musi zawierać pewne obowiązkowe elementy przewidziane prawem wekslowym

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ?

Co powinien zawierać każdy weksel ?

Ustawa prawo wekslowe nakazuje formę, by weksel był podpisany odręcznie. Co więcej konieczne jest zachowanie formy pisemnej weksla. Poniżej znajdziesz obowiązkowe elementy, które musi zawierać każdy weksel.

  1. nazwę – „weksel”. Nazwa powinna być użyta w języku, w którym papier wartościowy został rozpisany,
  2. sumę wekslową – czyli bezwarunkowe polecenie do zapłaty określonej kwoty,
  3. miejsce i termin płatności,
  4. nazwisko wierzyciela,
  5. miejsce i datę wystawienia weksla,
  6. podpis wystawcy.

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ?Poza elementami obowiązkowe weksel może zawierać klauzule skuteczne, które mają zabezpieczać interesy stron. Mówimy tutaj przede wszystkim o klauzuli zakazującej dalszego zbywania weksla – jej treść precyzuje w kiedy można zastosować tzw. indos, czyli przeniesienie praw do weksla,

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ?

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Kiedy następuje możliwość nabycia prawa do 26 dni urlopu?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe?

Inną klauzulą skuteczną, o której warto wspomnieć jest klauzulę wtórnikową – Zakazuje ona wystawienia duplikatu weksla. W praktyce oznacza to więc, że weksel wystawiamy tylko w jednym egzemplarzu.

Kolejną klauzulą wartą uwagi jest klauzulę domicylu – wskazuje, kto jest osobą trzecią odpowiedzialną za przyjęcie płatności wierzytelności

Wspomnijmy także o klauzuli ograniczającej kwotowy zakres odpowiedzialności, zamieszczana przez akceptanta lub poręczyciela. Jej zadaniem jest zmniejszenie zakresu odpowiedzialności poręczyciela, który nie musi poręczać za całą sumę wekslową. Może zostać użyte sformułowanie ” poręczam do sumy dwóch tysięcy złotych” Zobowiązuje się więc w razie konieczności spłacić jedynie 2.000 złotych.

Czytaj  Dodatek za godziny nocne

Ostatnią klauzulą, o której wspomnimy jest klauzulę ewikcyjną za jej pomocą wprowadzamy instytucję żyranta

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ? –

Podsumowanie

Podsumowując klauzule skuteczne, których w tym artykule przedstawiliśmy tylko kilka -nie stanowią treści podstawowych weksla. Dzięki nim, poręczyciel, czy akceptant ma wpływ na kształt umowy wekslowej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Poświadczenie własnoręczności podpisu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak ubiegać się o odroczenie płatności składek ZUS ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *