Jak można unieważnić weksel ?

Jak można unieważnić weksel ? – Czy to w ogóle możliwe. Na te pytania odpowiemy w tym artykule. W zasadzie istnieją tylko dwa sposoby na to by unieważnić weksel

  • Po pierwsze spłata zobowiązania wekslowego
  • Po drugie umorzenie weksla przez sąd.
Jak można  unieważnić weksel ?

Spłata weksla niweluje zobowiązanie wekslowe. Pamiętaj jednak, że dzieje się tak wyłącznie gdy wierzyciel zwróci Na rewersie weksla powinna znaleźć się informacja o spłacie wierzytelności. Jeśli wystawca weksla nie dostanie go z powrotem weksel nadal jest ważny !

Sądowe umorzenie weksla również jest możliwe Po to rozwiązanie można sięgnąć w przypadku zgubienia lub przypadkowego zniszczenia weksla przez posiadacza. Pamiętaj, że po umorzeniu weksla, nie będziesz mógł można na jego podstawie dochodzić swoich praw. Decyzja o umorzeniu weksla ma charakter ostateczny ! Podstawą do dochodzenia roszczenia jest wtedy tylko wyrok umarzający weksel.

Jak można  unieważnić weksel ?

Klauzule nienapisane – czym są ?

Klauzule nienapisane – traktujemy je tak jakby ich nie było. Przede wszystkim nie wywołują skutków wekslowych. Mówimy tutaj choćby klauzuli polegająca na dodaniu warunku. W praktyce oznacza, że zbycie weksla jest uzależnione od określonego wymogu. Taka klauzula jest zakazana i z automatu powoduje nieważność weksla. Inną klauzulą nienapisaną jest klauzula zwolnienia wystawcy z odpowiedzialności za zapłatę – w tym przypadku wystawca zwalnia się od przyjęcia weksla.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ?

Jak można unieważnić weksel ? – Podsumowanie

Weksel nie może zawierać klauzul, które powodują, że traci on swoją moc. Pamiętaj także że umorzony przez sąd weksel jest nie ważny z mocy prawa nawet jeśli jakimś cudem znajdziesz zagubiony blankiet.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Odsetki ustawowe za opóźnienie

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak przygotować się do zawarcia umowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *