Jak można unieważnić weksel ?

Jak można unieważnić weksel ? – Czy to w ogóle możliwe. Na te pytania odpowiemy w tym artykule. W zasadzie istnieją tylko dwa sposoby na to by unieważnić weksel Po pierwsze spłata zobowiązania wekslowego Po drugie umorzenie weksla przez sąd. Spłata weksla niweluje zobowiązanie wekslowe. Pamiętaj jednak, że dzieje się tak wyłącznie gdy wierzyciel zwróciCzytaj więcej ⟶

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ?

Klauzule wekslowe jak należy je rozumieć ? Zanim wyróżnimy klauzule wekslowe nadmienimy, że klauzule te mają za zadanie zabezpieczenie stron umowy wekslowej. Jak się pewnie orientujesz weksel musi zawierać pewne obowiązkowe elementy przewidziane prawem wekslowym Co powinien zawierać każdy weksel ? Ustawa prawo wekslowe nakazuje formę, by weksel był podpisany odręcznie. Co więcej konieczne jestCzytaj więcej ⟶