Pojęcia odszkodowanie oraz zadośćuczynienie bardzo często bywają używane zamiennie. Jednakże każdy z terminów oznacza co innego. Jeden z nich jest odpowiedzialny za straty o charakterze zewnętrznym, a drugi – za straty natury wewnętrznej. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Odszkodowanie a zadośćuczynienie.

Przeczytaj o: Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Odszkodowanie a zadośćuczynienie jak założyć działalność

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest naprawienie szkody powstałej w zdarzeniu szkodowym i wyrównanie straty.

Odszkodowania można podzielić na:

 • odszkodowania za szkodę związaną z uszkodzeniem ciała lub spowodowaniem utraty zdrowia,
 • odszkodowanie za szkody majątkowe,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, która wynika ze śmierci osoby najbliższej.

Szkoda majątkowa to każdy uszczerbek w stanie posiadania. A zatem może to być uszkodzenie samochodu. W takiej sytuacji odszkodowanie obejmuje naprawienie auta. Natomiast w przypadku odszkodowania za szkodę związaną z uszkodzeniami ciała lub spowodowaną utratą zdrowia, wysokość odszkodowania to suma wszystkich kosztów, jakie poniosła osoba poszkodowana. Tym samym poszkodowany może żądać od osoby, która spowodowała wypadek zwrot kosztów za:

 • leczenie, czyli wizyty lekarskie, zabiegi medyczne, rehabilitację, zakup leków,
 • dojazdy do szpitali i placówek medycznych,
 • dietę,
 • kursy przygotowujące do wykonywania nowego zawodu.
Odszkodowanie a zadośćuczynienie jak założyć działalniość

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest za cierpienia psychiczne o charakterze wewnętrznym, często określane jako “krzywda”. Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie szkody, która powstała na skutek zdarzenia powodującego bezpośrednio lub mogących powstać w przyszłości.

A zatem zadośćuczynienie można otrzymać w sytuacji pojawienia się cierpienia psychicznego, który mógł być spowodowany:

 • naruszeniem dóbr osobistych,
 • pozbawieniem wolności oraz skłonienie za pomocą nadużycia, przemocy do wykonywania nielegalnych rzeczy,
 • po wypadku w wyniku uszkodzeń ciała oraz utraty zdrowia,
 • utratą najbliższej osoby.

Na wysokość zadośćuczynienia składa się wiele czynników, które wpłynęły na wyrządzoną krzywdę. Wszystko zależy od tego, co spowodowało zdarzenie szkodowe, czyli uszczerbek na zdrowiu, śmierć poszkodowanego lub osoby najbliższej. Oznacza to, że kwotę zadośćuczynienia ustala się w oparciu o:

 • rozmiar cierpień psychicznych i fizycznych na skutek zdarzenia szkodowego,
 • stopień utraty zdrowia,
 • poziom uszkodzenia ciała, czyli oszpecenie i kalectwo,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • konieczność korzystania ze wsparcia innych osób.
Czytaj  Wybieram franczyzę - jak to zrobić?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *