jak założyć działalność

Często przedsiębiorcy nie mają świadomości, iż obok należności głównej dochodzonej od dłużnika mają prawo dochodzić do roszczeń związanych z należnością. Jednakże taka sytuacja jest możliwa tylko w przypadku, gdy stronami postępowania są przedsiębiorstwa (czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą). Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak wygląda dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami.

Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami jak założyć działalność

Kiedy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie?

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych reguluje możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń, które mają związek z należnością główną. Zgodnie z ustawą, odsetki ustawowe za opóźnienie w opłaceniu transakcji handlowej wynosi 9,5% w skali roku.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach za transakcje handlowe należą się w poniższych przypadkach, gdy:

  • strony prowadzonej transakcji nie przewidziały w umowie terminu zapłaty,

W takiej sytuacji po upłynięciu 30 dni od sprzedaży towaru lub wykonanej usługi, stronie, która sprzedała towar lub wykonała usługę na rzecz drugiej przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w opłaceniu transakcji. Liczy się je od czasu upłynięcia 30 dni do dnia zapłaty.

  • strony transakcji oznaczyły w umowie termin zapłaty.

W takim wypadku (z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny) stronie sprzedającej towar lub wykonującej usługę przysługują odsetki ustawowe. Są one za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od ostatniego dnia, kiedy powinna wpłynąć zapłata do faktycznego dnia zapłaty. W takim przypadku muszą zostać spełnione warunki:

  1. wierzyciel spełnił swoje świadczenie,
  2. wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie wskazanym w umowie.
Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami jak założyć działalność

Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami – Odzyskanie należności 40 euro

Oprócz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro. Kwotę przelicza się na złotówki, według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP. Na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedził miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności).

Czytaj  ZUS DRA -Kiedy należy go wypełnić ?

Przeczytaj o:

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *