jak założyć działalność

Umowa jest podstawowym sposobem wymiany dóbr oraz usług. To dzięki nim, można nawiązać stosunki, które nadają tempo obrotowi gospodarczemu w przedsiębiorstwie, np. umowy kredytowe, z kontrahentami czy ubezpieczeniowe. Umowę można zawrzeć na parę sposobów. Przede wszystkim strony muszą złożyć zgodne oświadczenie woli. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie są Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym.

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym jak założyć działalność

Jakie są sposoby zawierania umów?

Zapiski Kodeksu cywilnego przewidują cztery sposoby zawierania umów. Są to:

  • tryb ofertowy,
  • negocjacje,
  • aukcja,
  • przetarg,

Czym jest oferta?

Oferta jest oświadczeniem woli zawarcia umowy skierowaną do adresata, który ma być drugą strona umowy. Propozycja zawarcia umowy musi mieć charakter jednoznaczny oraz stanowczy. Oprócz tego, bardzo ważnym elementem ofert jest to, że powinna określać ważne postanowienia przyszłej umowy (czyli w przypadku umowy sprzedaży należy określić co i za ile chcemy sprzedać). W przypadku takiego zawarcia umowy, role są wyraźnie podzielone. Jedna ze stron przygotowuje i formułuje ofertę (tzw. oferent), zaś druga (tzw. oblat) podejmuje decyzje o jej przyjęciu, odrzuceniu lub o zmianie konkretnych zapisów oferty. Oznacza to, że w okresie związania ofertą, oferent nie może się rozmyślić i wycofać oferty. 

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym – Czym są negocjacje?

Negocjacje należą do mniej sformalizowanego sposobu zawierania umowy. W celu zawarcia umowy w trybie negocjacji, strony muszą dojść do jednomyślności dotyczącej wszystkich postanowień umowy, które dotyczyły wcześniejszych negocjacji. Ważne w tym sposobie zawierania umowy jest zbudowanie wspólnego stanowiska, które jest wynikiem wzajemnych propozycji co do zapisów umowy.

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym jak założyć działalność

Czym jest aukcja i przetarg?

Zarówno aukcja jak i przetarg polegają na składaniu ofert, które opierają się na konkretnej procedurze. Cechą charakterystyczną obu wyżej wymienionych rodzajów zawierania umów, jest to, że adresatami jest wiele podmiotów. Są to potencjalni kontrahenci składający oferty. Rozpoczęciem aukcji lub przetargu jest umieszczenie ogłoszenia informującego o przyszłym zdarzeniu. Takie ogłoszenie musi zawierać pewne elementy, należy do nich wskazanie:

  • czasu trwania aukcji lub przetargu,
  • miejsca,
  • przedmiotu którego dotyczy aukcja lub przetarg,
  • warunków aukcji lub przetargu.
Czytaj  Zezwolenie typu C na pracę - dla kogo ?

Po ogłoszeniu aukcji lub przetargu potencjalni zainteresowani zgłaszają swoje oferty oraz następuje wybór najlepszej z nich. I na tym etapie aukcja oraz przetarg różnią się między sobą kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku aukcji kryterium jest cena. Wygrywa ta oferta, która proponuje najwyższą cenę. Jeśli chodzi o przetarg to kryterium wyboru ofert może opierać się na więcej niż jednym czynniku, które mogą mieć różny poziom istotności, np. 85% oceny stanowi cena, a 15% czas udzielonej gwarancji przy przetargu na np. budowę drogi.

Przeczytaj o:

Kto może wziąć udział w przetargu publicznym?

Udział w przetargu – krok po kroku

Jak przygotować się do zawarcia umowy?

Jak zawrzeć umowę?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - Kopex S.A. - Analiza rentowności przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *