jak założyć działalność

Przede wszystkim firma, która chce startować w przetargu publicznym musi spełnić szereg wymogów. Najważniejszym elementem jest dobra kondycja finansowa przesiębiorstwa. Oprócz tego musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami, a także gwarantować prawidłowe oraz sprawne wykonanie zamówienia. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się kto może wziąć udział w przetargu publicznym.

Kto może wziąć udział w przetargu publicznym jak założyć działalność

Warunki udziału w przetargu

Zapisy w Prawie zamówień publicznych jasno określają, jakie wymagania podmiotowe muszą spełniać przedsiębiorstwa, aby przystąpić do procedury przetargu publicznego. Dotyczą one wszystkich zainteresowanych firm, bez znaczenia w jakim trybie jest organizowany przetarg. A zatem, na początku podmiot, musi wypełnić wszystkie poniższe kryteria i być:

  • w dobrej kondycji finansowej i ekonomicznej,
  • dysponować odpowiednim zapleczem technicznym oraz osobami, które wykonają to zadanie,
  • posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,
  • posiadać uprawnienia do przeprowadzenia wskazanej czynności lub działalności (jeśli to jest wymagane przy realizacji zamówienia).

Kto nie może wziąć udziału w przetargu publicznym?

O udział w przetargu publicznym nie może ubiegać się wykonawca, który podlega wykluczeniu z procedury przetargowej. Są to m. In. Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali zamówienia lub zrobili to nienależycie. Oprócz tego będą to przedsiębiorcy, którzy mają konflikt z prawem. Wykluczające jest prawomocne skazanie, również za przestępstwo skarbowe lub udział w zorganizowanej grupie.

Kto może wziąć udział w przetargu publicznym jak założyć działalność

Kto może wygrać przetarg?

Przetarg o zamówienie publiczne wygra ta firma, która przedstawi najlepszą ofertę danej instytucji. Trzeba pamiętać, że oferta najatrakcyjniejsza cenowo niekoniecznie musi wygrać. Wbrew pozorom szansę ma również młoda firma, która nie ma doświadczenia w udziału w przetargach. Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z przepisami prawa zamówień publicznych, aby dowiedzieć się jakie rodzaje dokumentów i w jakiej formie złożyć do nadawcy przetargu. Niedopełnienie wszystkich formalności będzie najprawdopodobniej dyskwalifikujące, pomimo złożenia korzystnej oferty. Należy pamiętać, że oprócz kierunkowej dokumentacji, podczas składania swojej propozycji, należy dołączyć dokumenty:

  • zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek,
  • dokument z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za konkretne przestępstwa.
Czytaj  Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Oprócz tego należy pamietać o wpłaceniu wadium, czyli zabezpieczenia na wypadek, gdyby wybrany podmiot nie chciał w ostateczności podpisać umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

Przeczytaj o:

Udział w przetargu – krok po kroku

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *