Jak ubiegać się o odroczenie płatności składek ZUS ?

Jeśli masz przejściowe kłopoty z płynnością finansową swojej firmy ZUS przewiduje możliwość karencji w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne Jak ubiegać się o odroczenie płatności składek ZUS ? tego właśnie dowiesz się z naszego artykułu. O odroczenie terminu płatności możesz ubiegać się składając odpowiedni wniosek Wniosek o odroczenie złóż najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Jak ubiegać się o odroczenie

Możesz przede wszystkim uniknąć naliczenia odsetek, jeśli podpiszesz z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek.  Co ważne odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

Jakie składki podlegają odroczeniu ?

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W tym miejscu zachęcam Cię także do przeczytania innego naszego artykułuJak ubiegać się o zwrot składek ZUS ?

Jak ubiegać się o odroczenie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co powinno zawierać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Umowa z ZUS

Podpisujący umowę ZUS o odroczenie terminu składek opłacasz składki na warunkach określonych w umowie. Warto ubiegać się o tę ulgę bo to szansa że unikniesz postępowania egzekucyjnego. Jeśli nie dasz rady dotrzymać warunków zawartej umowy możesz złożyć wniosek o utrzymanie w mocy zawartej umowy odraczającej zapłatę składek. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzą szczególne przyczyny tego, że nie mogłeś lub nie będziesz mógł dotrzymać warunków umowy.

Co ważne od umowy z ZUS możesz odstąpić w każdej chwili. Musisz tylko złożyć pisemne oświadczenie wskazując w nim termin odstąpienia od umowy. Co ważne gdy zdecydujesz się odstąpić od umowy, odroczone należności musisz natychmiast zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli tego nie zrobisz, będą one dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

Ponad to warto wiedzieć, że umowa z ZUS może zostać rozwiązana. Dzieje się tak gdy nie dotrzymasz warunków udzielonej ulgi, umowa zostanie natychmiast zerwana. Wtedy odroczone należności musisz zapłacić, w tym odsetki za zwłokę. Ponadto możesz ponieść koszty upomnienia i koszty prowadzonej egzekucji administracyjnej lub sądowej.

Czytaj  Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników?
Jak ubiegać się o odroczenie

Jak ubiegać się o odroczenie płatności składek ZUS ? – Jaki jest koszt odroczenia składek ?

Nie będziesz płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Wysokość tej opłaty to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.  Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Tarcza antyinflacyjna 1.0 - przedłużenie

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *