Całkowite umorzenie należności

Aby całkowite umorzenie należności wobec ZUS było możliwe musisz złożyć odpowiedni wniosek. Co ważne złożenie wniosku nie gwarantuje tego, że ZUS na pewno przychyli się do Twojej prośby. Przede wszystkim złożenie wniosku nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek. Pamiętaj też, że wniosek nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego

Oprócz udzielenia ulgi w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przewidział także możliwość całkowitego ich umorzenia. Dzieje się tak w dwóch przypadkach:

  • Po pierwsze gdy zachodzi sytuacja całkowitej nieściągalności
  • Po drugie, gdy wykażesz że znajdujesz się bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej
Całkowite umorzenie należności

Jaki składki może umorzyć Ci ZUS

Gdy opłacasz składki tyko dla siebie ZUS może umorzyć Ci składki na ubezpieczenie społeczne, czyli: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. Ponad to zostaną umorzone składki składka zdrowotna, składka na Fundusz Pracy oraz składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Inaczej wygląda sytuacja gdy zatrudniasz pracownika. Zakres umorzenia zależy od tego czy należności będą całkowicie nieściągalne, czy tylko zachodzą przesłanki świadczące o trudnej sytuacji finansowej płatnika Z tytułu całkowitej nieściągalności umorzone zostaną składki pokazane poniżej

Należności podlegające umorzeniu jako nieściągalne. Umorzeniu podlegają należności: na Twoje własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na ubezpieczenia społeczne Twoich pracowników w części finansowanej przez Ciebie jako płatnika składek, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w całości, na Fundusz Emerytur Pomostowych w całości, z tytułu kosztów upomnienia i opłaty dodatkowej. Nie mogą zostać umorzone składki finansowane przez Twoich pracowników, czyli część składek na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli wykażesz trudną sytuację finansową i rodzinną Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzy Ci składki wskazane na schemacie poniżej

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak chronić prawa autorskie w Internecie?
Należności podlegające umorzeniu ze względu na Twoją trudną sytuację finansową  Umorzeniu podlegają należności: na Twoje własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 	na Fundusz Pracy, ale tylko składka za Ciebie, na Fundusz Emerytur Pomostowych, ale tylko składka za Ciebie, tytułu kosztów upomnienia i opłaty dodatkowej, ale tylko za Ciebie. Nie mogą zostać umorzone należności za Twoich pracowników.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Całkowite umorzenie należności wobec ZUS – jakie są Twoje prawa ?

Masz prawo uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym Twojej sprawy, np. przekazać dodatkowe dokumenty lub złożyć wyjaśnienia.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Zezwolenie na pracę - statystyki

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Różnica między windykacją należności a zajęciem komorniczym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *