Przytrafiają się sytuacje, gdzie nawet w najlepszych spółkach, wspólnicy podejmują decyzję o końcu współpracy. Niestety bardzo często pojawiają się wtedy kłopoty, polegające na nie dogadaniu się wspólników. Tym samym rodzi się spór i kłótnia o wszystko. Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo?

Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników jak założyć działalność

Z jakiego powodu może dojść do konfliktu między wspólnikami?

Przede wszystkim wspólnicy mogą chcieć ustalić kto jest autorem produktu. Wtedy uważa się, że za wytworzenie produktu odpowiedzialna jest osoba, której widnieje nazwisko na wytworzonym produkcie, podano je do publicznej wiadomości bądź w innym sposobie rozpowszechniania utworu. Jeśli sam twórca nie określił wielkości udziałów w wytworzonym towarze to przepisy prawa przewidują, że współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólne. Domniema się wtedy, że wielkości udziałów są równe. Jednakże jeśli jedyny twórca nie zgadza się z przypisaniem wytworzenia innym osobom, to może wnieść wniosek do sądu o określenie wielkości udziałów. Tym samym, jeśli domniemamy współtwórca nie będzie miał jak uzasadnić swojego wkładu, to może przegrać proces.

Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników jak założyć działalność

Jak wygląda zakończenie współpracy wspólników? – Dzieło współautorskie

Za dzieło współautorskie uważa się dzieło, do którego autorzy wykazują wolę, aby zespolić ich wysiłki oraz wkłady twórcze do osiągnięcia zamierzonego celu. Za współtwórcę uznaje się osobę, której działalność o charakterze intelektualnym znajduje odbicie w wytworzonym utworze. Praca współtwórców może odbywać się w tym samym czasie, podczas samodzielnej pracy lub też wspólnej. Musi odbywać się to w porozumieniu współtwórców. Jednakże nie może postać niezależnie od woli twórców. Przepisy prawa przewidują, że każdy ze współtwórców może zajmować się tworzeniem prawa autorskiego do swojej samodzielnej części, która ma znaczenie. Nie może powodować uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców. Z kolei do wykonania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. Jeśli nie uzyska się takiej zgody, każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka mając na uwadze interesy wszystkich współtwórców.

Czytaj  Jak długo odpowiadasz za rękojmie ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy nie obowiązuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *