Pełnomocnictwo jest oświadczeniem woli mocodawcy upoważniające drugą osobę do wykonania w jego imieniu czynności prawnych. Udzielone pełnomocnictwo może zostać cofnięte i tym samym zostanie odwołane działanie we wskazanych czynnościach. Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo? W jaki sposób należy to zrobić? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Jak ustanowić pełnomocnika i jakie ma on uprawnienia?

Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo jak założyć działalność

Rodzaje pełnomocnictwa i ich odwoływanie

Istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw i w taki sposób należy je odwołać:

  • pełnomocnictwo ogólne, czyli obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu

Ten rodzaj pełnomocnictwa zawiera umocowanie do prowadzenia wszystkich spraw związanych ze zwykłym zarządem, czyli zazwyczaj są to bieżące sprawy. W tej sytuacji cofnięcie pełnomocnictwa musi wyraźnie wskazywać, że cofane jest udzielone pełnomocnictwo ogólne lub pełnomocnictwo w całości. Choć możliwe jest także tylko częściowe cofnięcie pełnomocnictwa. Oznacza to, że należy przeprowadzić przekształcenie na pełnomocnictwo rodzajowe.

  • pełnomocnictwo rodzajowe, czyli obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności

Tego rodzaju pełnomocnictwo może być udzielone do wykonywania konkretnego rodzaju czynności. Jego cofnięcie powinno być dokładnie określone przez wypisanie tych czynności lub wskazanie, do czego było udzielone i w jakim okresie. Pełnomocnictwo rodzajowe do jednorazowej czynności wygasa już po wykonaniu powierzonego pełnomocnikowi zadania. Wynika to z faktu, że przestaje być zasadne. Można cofnąć pełnomocnictwo przed wykonaniem określonej czynności.

  • pełnomocnictwo szczególne, czyli obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej

W tej sytuacji, po odwołaniu pełnomocnictwa trzeba powiadomić sąd (jeśli pełnomocnik zajmuje się rzeczami związanymi z procesem). Potrzebne do tego będzie dołączenie odpisów w celu doręczenia stronie przeciwnej i innym uczestnikom postępowania. Pomimo zwolnienia z pełnomocnictwa, pełnomocnik ma obowiązek działać jeszcze przez 2 tygodnie w imieniu mocodawcy, o ile mocodawca nie zwolnił z tego obowiązku.

Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo jak założyć działalność

Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo? – W jaki sposób cofnąć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdej chwili bez uzyskania zgody pełnomocnika. Jednakże nie jest to możliwe, kiedy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa jest oświadczeniem woli. Najlepiej jest wyrazić to na piśmie, w którym należy napisać, że jest to odwołanie upoważnienia do występowania w interesie mocodawcy.

Czytaj  Kiedy nie obowiązuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Pismo odwołujące powinno zawierać informacje, takie jak:

  • tytuł dokumentu, czyli: Odwołanie pełnomocnictwa,
  • miejsce i datę sporządzenia,
  • wskazanie mocodawcy,
  • wskazanie pełnomocnika,
  • oznaczenie rodzaju udzielonego pełnomocnictwa oraz zakres jego odwołania,
  • własnoręczny podpis mocodawcy.

Bardzo ważną rzeczą podczas odwołania pełnomocnictwa jest uzyskanie wszystkich przekazanych dokumentów, szczególnie tych informujących o przyznaniu pełnomocnictwa. Jest to istotne, ponieważ po odwołaniu pełnomocnictwa, osoba dysponująca dokumentem pełnomocnictwa może dokonywać wskazanych czynności i wykonana czynność będzie ważna. Pomimo iż zostało odwołane.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest ruch bezwizowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *