Niezgodne z prawem wypowiedzenie

Protest wekslowy – jak go rozumieć ? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym artykule. Jest kilka powodów dla których można sporządzić protest wekslowy. Jednym z nich jest brak daty przejęcia na wekslu. Ponad to mówimy tu o odmowie zapłaty sumy wekslowej lub odmowy złożenia sumy do depozytu sądowego. Protest wekslowy możemy sporządzić także wtedy gdy mówimy o odmowie wydania oryginału weksla lub jego wtóropisu.

Protest wekslowy - jak go rozumieć ?

Protest wekslowy – jak go rozumieć ? – Co mówi prawo ?

Dz.U.2016.160 Art.  44.  [Protest wekslowy]

Jeśli mówimy o odmowie przyjęcia lub zapłaty weksla. – Powinna być stwierdzona aktem publicznym.

Protest z powodu nieprzyjęcia powinien być dokonany w terminach, w których ma nastąpić przedstawienie wekslu do przyjęcia. Jeżeli w przypadku art. 24 ust. 1 weksel przedstawiliśmy po raz pierwszy w ostatnim dniu terminu, protest może być dokonany jeszcze dnia następnego.

Protest z powodu braku spłaty wekslu, płatnego w oznaczonym dniu – Powinniśmy dokonać w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności. Jeżeli weksel jest płatny za okazaniem, protestu dokonujemy z zachowaniem warunków dokonania protestu z powodu nieprzyjęcia, przewidzianych w ustępie poprzedzającym.

Protest z powodu nieprzyjęcia zwalnia od przedstawienia do zapłaty i od protestu z powodu niezapłacenia.

W przypadku, gdy trasat bez względu, czy weksel przyjął, czy nie, zaprzestał płacenia długów. – Lub gdy komornik bezskutecznie przeprowadził egzekucję z jego majątku. – Posiadacz może wykonywać zwrotne poszukiwanie tylko jeśli przedstawia weksla trasatowi do zapłaty i po dokonaniu protestu.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.

W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości trasata, bez względu, czy weksel przyjął, czy nie, zarówno jak w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości wystawcy wekslu, co do którego istnieje zakaz przedstawienia do przyjęcia, posiadacz wekslu może wykonywać zwrotne poszukiwanie już na podstawie orzeczenia, którym otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo którym ogłoszono upadłość.

Czytaj  PCC a wyjście ze spółki – czy musisz zapłacić ?

Protest wekslowy - jak go rozumieć ?

Podsumowanie

Protest sporządzamy zawsze na odwrotnej stronie weksla lub na osobnej karcie połączonej z wekslem.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podrobienie podpisu – z czym się wiąże?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Działalność gospodarcza czy spółka cywilna ?
Czytaj  Czy można zlikwidować spółkę z długami ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *