Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę

Wiele osób rozpoczynających prowadzenie swojej działalności, martwi się formalnościami jakim musi sprostać. Zwłaszcza, że muszą się z nimi zmierzyć już na początku. Dlatego też nasze artykuły poświęcamy zagadnieniom związanym z takimi właśnie formalnościami. Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę. Te same przepisy dotyczą osób które chcą prowadzić stowarzyszenie lub fundację. Innymi słowy chodzi tutaj o podmioty, które muszą uzyskać wpis do KRS.

Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz

Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę –

Garść informacji

Po wpisaniu Cię do KRS Twoje dane są automatycznie przekazywane z tego rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), nadawany jest także identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON. Dane z rejestru KRS zostaną także przekazane do ZUS-U. Co ważne dzieje się to bez Twojego udziału. Wniosek o wpis do KRS zawiera „dane podstawowe”. Są to dane o Twojej firmie wpisane do KRS.
Na podstawie wpisu będą one automatycznie przekazywane do CRP KEP. Za jego pośrednictwem trafią również do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS. Ponad to po wpisaniu Cię do KRS masz obowiązek w ciągu 7 dni od daty rejestracji złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek NIP-8 Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających, w którym podajesz
„dane uzupełniające”.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Jak przygotować lokal restauracyjny ?


Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zbycie praw w spółce osobowej

„Dane uzupełniające” są niezbędne dla ZUS, GUS i US. Są to dane nieujawniane w KRS lub dane, którymi jako przedsiębiorca nie dysponujesz w momencie składania wniosku do tego rejestru. Wniosek NIP-8 służy do zgłaszania lub aktualizacji danych nieobjętych wpisem do KRS. Podajesz w nim między innymi:

  • skróconą nazwę płatnika składek,
  • datę powstania obowiązku opłacania składek, czyli rozpoczęcia działalności
  • datę wyrejestrowania płatnika składek – w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń ostatniej
  • osoby, za którą miałeś obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adres do korespondencji,
  • adres prowadzenia działalności,
Czytaj  Spółka jawna - forma działalności
Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz

W przypadku osobowych spółek handlowych czyli jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) oraz podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane poszczególnych wspólników, w tym ich numer NIP.Wniosek NIP-8 składasz we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Co więcej dane z wniosku NIP-8 zostaną automatycznie przekazane do ZUS-U.Nazwa skrócona wykazywana w dokumentach ubezpieczeniowych i dla celów ubezpieczeń.

Komplet dokumentów

Pamiętaj, że nazwa skrócona nie może przekraczać 31 znaków. Dlatego też we wniosku NIP-8 w bloku B.1 pole 7 należy wpisać ustanowioną nazwę skróconą nie dłuższą niż 31 znaków, którą będziesz się jako płatnik posługiwał w kontaktach z ZUS.„Dane podstawowe” (KRS) oraz „dane uzupełniające” (US) stanowią komplet danych, na podstawie których utworzymy Ci konto płatnika składek. Służy ono do rozliczania składek na poszczególneubezpieczenia za Ciebie oraz wszystkich ubezpieczonych, których zgłosisz do ubezpieczeń. Na podstawie otrzymanych danych ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

  • ZUS ZPA – „Zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organi-zacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”,
  • Formularz ZUS ZAA – „Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek”,
  • ZUS ZBA – „Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika skł

Błędnie wypełniony wniosek do KRS

Błędnie wypełniony wniosek do KRS spowoduje brak przesłania informacji do ZUS i urzędu skarbowego.

Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę-

Współnicy spółek handlowych

Natomiast jeśli jesteś wspólnikiem spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., to zgłaszasz do ZUS-U siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL Jeśli musisz zmienić dane identyfikacyjne lub zrobić ich korektę, składasz formularz ZUS ZIPA.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Różnica między windykacją należności a zajęciem komorniczym

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zbycie praw w spółce osobowej

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Różnica między windykacją należności a zajęciem komorniczym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *