Portal Rejestrów Sądowych

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to instytucja w polskim sądownictwie, która została wprowadzona 1 stycznia 2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII k.p.c. EPU jest szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Ponadto stanowi optymalną alternatywę dla wierzycieli, chcących dochodzić określonych roszczeń, ograniczając formalności i przyspieszając możliwość odzyskania pieniędzy.

Dzięki EPU możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania się na rozprawach – żeby wnieść pozew, wystarczy zalogować się na stronie e-sądu. Obecnie przepisy nie zawierają limitu wartości przedmiotu sporu, jaki może zostać rozpoznany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powoduje to, że możliwie jest dochodzenie roszczeń w EPU, których wartość przedmiotu sporu stanowi nawet bardzo wysoka kwota pieniężna. Jednakże jest jeden warunek. Nie mogą być to sprawy zawiłe ze względu na stan faktyczny i prawny. Ponadto kwota roszczenia może być dochodzona, jeśli stała się wymagalna w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: MDR – raportowanie schematów podatkowych

EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Pozew w EPU – wymogi formalne

Zgodnie z art. 50532 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego powód wnosząc pozew do e-sądu powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, ale nie musi ich dołączać do pozwu. Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy, że przedstawisz i opiszesz wszelkie rachunki, fakty czy wezwania do zapłaty, które kierowałeś do pozwanego. Warto zgromadzić taki materiał dowodowy, ponieważ będzie to pomocne e-sądowi w ocenie, czy faktycznie istnieją podstawy a żądać od pozwanego uregulowania zapłaty. Jednakże pamiętaj o tym, że dowody, na które się powołujesz faktycznie muszą istnieć. Przewodniczący składu sędziowskiego zawsze może wezwać Cię do ich fizycznego okazania.

Pozew w EPU powinien zawierać dane, które są niezbędne do identyfikacji pozwanego:

  • w przypadku osób fizycznych – numer PESEL lub NIP pozwanego,
  • w przypadku, gdy pozwany nie jest osobą fizyczną – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub NIP
  • miejsce zamieszkania, siedziby i adresy stron (zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z 2016r),
  • w przypadku takiej konieczności – przedstawicieli ustawowych i pełnomocników osoby pozwanej.
Czytaj  Czy przełożony może monitorować samochód służbowy pracownika?

Ponadto w pozwie powinieneś również wskazać datę wymagalności roszczenia. Możesz ją wskazać w opisie dowodów albo poprzez uzasadnienie w opisie okoliczności faktycznych sprawy. Dodatkowo w pozwie powinieneś umieścić podpis elektroniczny. Po wskazaniu tych wszystkich danych, musisz wnieść opłatę za postępowanie sądowe.

Zwróć szczególną uwagę na wskazanie okoliczności faktycznych. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja sprawa może zostać zaklasyfikowana przez e-sąd jako niespełniająca wymogów formalnych pozwu, a co za tym idzie –  możesz zostać wezwany do uzupełnienia braków.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Badania psychotechniczne – kogo dotyczą?

Przeczytaj: Odliczenie VAT w okresie zawieszenia działalności

EPU – dlaczego warto?

Głównymi zaletami e-sądu jest oszczędność ponoszonych kosztów i czasu przy dochodzeniu wierzytelności. Całe to postępowanie odbywa się w formie elektronicznej na specjalnej platformie. Wystarczy, że założysz konto i uzyskasz certyfikat, który umożliwia podpisywanie pism elektronicznych.

Pozew w EPU możesz złożyć z dowolnego miejsca w Polsce lub poza jej granicami. Jedynym warunkiem jest to, aby dłużnik miał miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terytorium Polski.

Ponadto koszt wniesienia pozwu do e-sądu jest niższy niż w tradycyjnym sądzie. Opłata od pozwu w e-sądzie wynosi ¼ opłaty pobieranej w postępowaniu zwykłym. Dla przykładu – jeśli chciałbyś wnieść pozew o zapłatę kwoty 10 000 zł to opłata w sądzie tradycyjnym wyniesie 500 zł (5% wartości przedmiotu sporu), natomiast koszt opłaty od pozwu w e-sądzie wyniesie 125 zł.

Warte uwagi: Ulga na zabytki

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy przełożony może monitorować samochód służbowy pracownika?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest i jak napisać czynny żal?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *