Ulga na zabytki

Projekt zmian w Polskim Ładzie nabiera tempa i konkretnego kształtu. Po konsultacjach społecznych z ubiegłego roku, resort finansów zdecydował pozostawić ulgę na zabytki, lecz na nieco zmienionych zasadach. Podatnicy, którzy w 2022 roku poniosą wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, będą mogły skorzystać z nowej ulgi podatkowej. Mam na myśli ulgę na zabytki. Dodatkowo, jeśli dokonasz wpłaty na fundusz remontowy lub zakupisz zabytek, ulga obejmie również Ciebie. Jednakże jest pewien warunek. Mam na myśli fakt, że budynek, który jest uznany za zabytek, musi być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w ewidencji zabytków.

Na czym polega ta ulga? Kto może z niej skorzystać? Jak dokonać odliczenia? Dowiedz się więcej z niniejszego artykułu.

Przeczytaj również: Pusta faktura a konsekwencje wystawienia

Ulga na zabytki – na czym polega?

Wprowadzenie ulgi na zabytki związane jest z faktem, że nasz kraj zmaga się właśnie z problemem ratowania zabytkowych. Są to wielokrotnie również bardzo zniszczone budynki. W rozumieniu resortu finansów nowa ulga podatkowa ma zachęcać prywatnych inwestorów do podejmowania się świadomych prac renowacyjnych, modernizacyjnych, a także kupna nieruchomości zabytkowych. Jako, że środki na renowację historycznych obiektów są ograniczone, to jedyną szansą na odnowienie zabytkowych budowli jest prywatny kapitał. Ceny zabytków zazwyczaj są atrakcyjne. Jednakże koszt prac budowlanych i restauracyjnych przez konserwatorów, skutecznie odstrasza potencjalnych nabywców.

Dodatkowo ulga na zabytki zakłada również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania:

  • wydatku na zakup zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kw. powierzchni użytkowej zabytku,
  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w ewidencji zabytków.
Czytaj  Polski Ład - Dla kogo obowiązkowe terminale płatnicze?

Ponadto limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tytułu ulgi na zabytki nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Fundacja rodzinna – rodzinny skarbiec?

Warunki skorzystania z ulgi

W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy podatnik musi:
– być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
– posiadać dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podatnik musi:
– być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
– posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
– mieć sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
– posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Ulga na zabytki

Jak odliczyć wydatki w ramach ulgi na zabytki

Wpłaty na fundusz remontowy, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane powinieneś rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym je poniosłeś. Jednakże pamiętaj, że odliczenia wydatków na nabycie dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy poniosłeś koszty, a nie za rok zakupu budynku.  Z tego wynika, że aby odliczyć ulgę na zabytki nie wystarczy zakup obiektu, trzeba przede wszystkim zadbać o jego renowację.

Jednakże co jeśli kwota rocznego dochodu/przychodu jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia? W takiej sytuacji możesz odliczyć kwotę nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie maksymalnie przez sześć kolejnych lat.

Czytaj  Polski Ład — zmiana w opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Warte uwagi: Osoba fizyczna a osoba prawna

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Podatek od środków transportowych - kto, jak i ile zapłaci?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład — Zmiany w estońskim CIT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *