Pusta faktura

W celu zmniejszenia kwoty podatku należnego do zapłaty, przedsiębiorcy dwoją się i troją, aby wykazywać jak największe koszty uzyskania przychodu. Jednakże jednym ze stosowanych przez nich sposobów jest wystawianie tzw. pustych faktur. Problem fikcyjnych faktur jest coraz poważniejszy, co wpływa na zaostrzanie przepisów karno-skarbowych.

Przedsiębiorcy czasami zakupują kilka faktur, aby zmniejszyć podatek dochodowy. Mam na myśli nielegalne faktury, na transakcję, które nigdy nie miały miejsca. Jest to próba wyłudzenia VAT. Niezależnie od tego, na jaką skalę faktury te są wystawiane, każde ich użycie może nieść za sobą poważne skutki podatkowe i karne zarówno po stronie wystawcy, jak i nabywcy. Zatem czy warto korzystać z takich rozwiązań? Wyjaśniamy jakie konsekwencje mogą za to grozić.

Przeczytaj również: Niepotrzebne koszty – jak ich unikać?

Czym jest pusta faktura?

Pusta faktura (fikcyjna faktura) to dokument wystawiony w sposób nierzetelny, czyli niezgodny ze stanem rzeczywistym. W orzecznictwie sądowym rozróżnia się 3 rodzaje pustych faktur:

  1. dokument, któremu w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana,
  2. faktura, której towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca faktury. Chodzi o to, że jeden podmiot faktycznie realizuje transakcje, lecz zupełnie inny podmiot widnieje na fakturze, a odbiorca faktury jest tego świadomy,
  3. wystawcą faktury jest tzw. firmant, a podmiot gospodarczy, który w rzeczywistości zrealizował dostawę lub świadczył usługę jest zatajany przed nabywcą.

Puste faktury są wprowadzane do obrotu w celu osiągnięcia bezprawnych korzyści fiskalnych. W związku z ich wystawianiem powstają określone konsekwencje podatkowe zarówno po stronie nabywcy jak i wystawcy. Sankcje za wprowadzenie pustej faktury do obrotu są uregulowane w Kodeksie karnym i  Kodeksie karnym skarbowym.

Pusta faktura a konsekwencje wystawienia

Oszustwo skarbowe

Czyn zabroniony z art. 56 ustawy Kodeks karny skarbowy polega na wprowadzeniu organu podatkowego w błąd poprzez niezgodne z rzeczywistością przedstawienie bądź zatajenie okoliczności mających wpływ na wysokość podatku. Zgodnie z art. 56 § 1 kks  podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.

Czytaj  Czy można zostawić depozyt u notariusza

Jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop – zmiany w Kodeksie Pracy

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Zgodnie z art. 270 Kodeksu karnegoKto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jednakże, jeśli wystawiasz faktury w sposób wadliwy albo odmawiasz ich wydania, podlegasz karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Warte uwagi: Biznes sezonowy a formalności

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy można zostawić depozyt u notariusza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *