Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca. – Jesteś przedsiębiorcą, w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca Musisz uzyskać zezwolenie na pracę typu A lub B. Między nimi są różnice. O zezwolenie zawsze występuje, pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenie typu A zawsze wydawane jest na 3 lata. Natomiast B na okres nie dłuży niż 5 lat. W zależności od wielkości firmy, która daną osobę zatrudnia. Procedura wydawania zezwolenia trwa około miesiąca. W szczególnych przypadkach może potrwać do 2 miesięcy. Za wydanie zezwolenia zapłacisz od 50 do 100 złotych.

Wniosek złożysz do:

 • wojewody właściwego dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania
 • wojewody mazowieckiego – gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania

Dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z firmą, którego siedziba lub oddział znajduje się na terytorium Polski. – Składasz zezwolenie typu A. Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który, pełni funkcje w zarządzie firmy lub prowadzi sprawy spółki komandytowej.

Zezwolenie typu A lub B na pracę Jak uzyskać zezwolenie – krok po kroku ?

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim. Może to być na przykład Mazowiecki Urząd wojewódzki. Ponadto wniosek możesz złożyć pocztą. Jednakże najprostszym sposobem jest złożenie wniosku on -line. Za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Jeśli wniosek składasz w wersji papierowej do wniosku musisz zawsze dołączyć oryginały dokumentów. Co więcej mogą być to   odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poświadczenie może wydać także Twój pełnomocnik jeśli jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Do wniosku należy dołączyć także kopie:

 • dokument podróży obcokrajowca. – Wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży)
 • Twój dowód osobisty – jeśli jesteś osobą fizyczną lub odpis z KRS jeśli jesteś osobą prawną
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, jak również straty. Składasz je jeśli ubiegasz się o zezwolenie typu B,
 • dowód wpłaty
 • pełnomocnictwo
Czytaj  Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli ubiegasz się o zezwolenie typu A składasz także

 • informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, 
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych jeśli obcokrajowiec ma wykonywać pracę w tak zwanych zawodach regulowanych, na przykład prawnik lub lekarz
 • potwierdzenie spełnianie przez obcokrajowca stawianych wymagań – są to w szczególności:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania obcokrajowca do pracy przez agencję pracy tymczasowej – jeśli To Cię dotyczy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Windykacja w małej firmie - jak wygląda ?

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca – jeśli ubiegasz się o zezwolenie typu B

Jeśli ubiegasz się o zezwolenie typu B:

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające, że:
  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku Twoja firma osiągnęła dochód co najmniej 12-krotność aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie,
  • Twoje firma posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, przekazywania technologii, wprowadzania korzystnych innowacji a także tworzenia miejsc pracy;
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w twoim przedsiębiorstwie, jeżeli wnioskujesz o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia płatności gotówką?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Czym jest wykupienie długu ? - To warto wiedzieć

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zaświadczenie o zdolności do pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *