Osoby posiadające co najmniej czworo dzieci mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Jednakże trzeba spełnić określone warunki, aby z niej skorzystać. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Polski Ład — ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin.

Przeczytaj o: Polski Ład — ulgi podatkowe

Polski Ład  ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin jak założyć działalność

Na czym polega ulga 4+?

Ulga 4+ polega na zwolnieniu z podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje w całej i stałej wartości rocznie. Ulga weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. A zatem będzie można z niej skorzystać w 2023 roku podczas rozliczania zeznania podatkowego.

Polski Ład — ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin – Dla kogo jest skierowana ulga 4+?

Ten rodzaj ulgi skierowany jest dla podatników posiadających co najmniej czworo dzieci. Mogą to być zarówno rodzice jak i opiekunowie. I każdy z rodziców lub opiekunów ma prawo do tej ulgi, więc może to zastosować zarówno kobieta jak i mężczyzna. Podatnik, aby z niej skorzystać musi spełnić warunki polegające na osiąganiu dochodu z:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia realizowanych prywatnie, nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej, czyli na rzecz przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. A także podatkiem z tytułu zysków z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX)

Dodatkowo przychód osoby nie może przekroczyć 85 528 zł.

Polski Ład  ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin jak założyć działalność

Dzieci nad którymi należy sprawować opiekę lub pełnić rolę rodzica

Ulga przysługuje rodzicowi lub jeśli pełni funkcję opiekuna prawnego do co najmniej czworga dzieci, w tym dla dziecka małoletniego, pełnoletniego otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz do ukończenia 25. roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkołach lub na uczelni wyższej. Jednakże te dzieci:

  • nie stosują przepisów o: podatku dochodowym liniowym, ryczałtowanego (oprócz najmu prywatnego rozliczanego ryczałem), poniesionych kosztach uzyskania przychodu, zobowiązaniach lub uprawnieniach do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązaniu lub uprawnieniu do dokonywania innych doliczeń bądź odliczeń,
  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali lub ryczałtem z tytułu kapitałów pieniężnych lub przychodu zwolnionego z opodatkowania u osób do 26 roku życia lub z tytułu ulgi na powrót do kraju, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej,
  • lub nie rozliczały podatku tonażowego lub przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Czytaj  Jak funkcjonuje magazyn konsygnacyjny

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy można skorygować pustą fakturę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *