MDR

MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa, nakładające na przedsiębiorcę obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Z założenia jest to kolejny mechanizm, który ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapobieganie agresywnemu planowaniu podatkowemu. Te regulacje podatkowe mają istotny wpływ na działalność podatników.

Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

Co to jest schemat podatkowy?

Przepisy MDR zostały wprowadzone do ustawy – Ordynacja podatkowa i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 Raportowanie schematów podatkowych dotyczy czynności indywidualnych (również planowanych) lub zespołowych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek raportowania MDR jest obowiązkiem sprawozdawczym i dotyczyć może także sytuacji, które nie stanowią formy unikania opodatkowania. Standardowy termin na podstawowe raportowanie informacji o schemacie podatkowym (tzw. MDR-1) wynosi 30 dni.

Za niewypełnianie obowiązków MDR grożą sankcje na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego (nakładane na odpowiednie osoby fizyczne). W określonych sytuacjach mogą być też nałożone kary do 2 mln PLN za niedopełnienie obowiązków w zakresie wewnętrznej procedury MDR. 

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Korzyści kwartalnego rozliczania VAT
MDR
MDR – raportowanie schematów podatkowych

Kogo dotyczą przepisy MDR?

Wyróżnić można trzy grupy podmiotów, które zobowiązane są do wyżej omówionego raportowania. Będzie dotyczył:

  1. Promotora, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jednakże w szczególności chodzi o adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych itd. Jest to związane z tym, że doradzają oni przedsiębiorcom w zakresie wykonywanych czynności, a w szczególności:
Czytaj  Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy

opracowują uzgodnienia,

oferują uzgodnienia,

udostępniają opracowane uzgodnienie,

wdrażają opracowane uzgodnienie lub zarządzają wdrażaniem uzgodnienia.

2. Korzystającego, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, dla których promotor świadczy w/w usługi.

3. Wspomagającego, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które podjęły się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia).

Ponadto należy pamiętać, że podmioty będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty przekroczyły 8 mln PLN, mają dodatkowo obowiązek wprowadzić i stosować wewnętrzną procedurę MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Warte uwagi: Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Aport przedsiębiorstwa a podatki

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *