MDR – raportowanie schematów podatkowych

MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa, nakładające na przedsiębiorcę obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Z założenia jest to kolejny mechanizm, który ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapobieganie agresywnemu planowaniu podatkowemu. Te regulacje podatkowe mają istotny wpływ na działalność podatników. PrzeczytajCzytaj więcej ⟶