jak założyć działalność

Przeprowadzka za granicę dla osób prowadzących własną działalność, to nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale też organizacji biznesu. W tym przypadku to także szereg zmian podatkowych na terenie obcego kraju, do których trzeba się dostosować. Nie wspominając o zobowiązaniach wobec krajowego fiskusa, co do którego należy uregulować zobowiązania. W związku z tym zmiana rezydencji podatkowej a konieczność zapłaty podatku, to zagadnienie, na które rzuca szersze światło poniższy artykuł.

Zmiana rezydencji podatkowej a konieczność zapłaty podatku 
jak założyć działalność

Podatek wyjściowy przy zmianie rezydencji podatkowej

W przypadku zmiany rezydencji podatkowej zastosowanie mają przepisy zawarte w art. 30da ust. 2 pkt 2 ustawy PIT. Mówi ona o obciążeniu podatkiem ze niezrealizowanych zysków podatnika Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz zmieniającego kraj rezydencji podatkowej. Podsumowując, chodzi w niej o to, że zmiana miejsca rezydencji podatkowej, może skutkować zapłatą 19% podatku od niezrealizowanych zysków. Tak naprawdę, warunkiem jest, aby Polska utraciła prawo nałożenia podatku na dochody przedsiębiorcy powstałe ze zbycia majątku i przeprowadzenia się za granicę. W dodatku przepis ten nie dotyczy tylko kapitału związanego z prowadzeniem własnego biznesu. Znajduje on swoje zastosowanie także w stosunku do osób prywatnych, które przenoszą swój majątek do innego kraju. Należy pamiętać, że podatku tego nie stosuje się, jeżeli przenoszone zasoby po zsumowaniu dają mniej niż 4 mln zł wartości rynkowej.

Zmiana rezydencji podatkowej a konieczność zapłaty podatku 
jak założyć działalność

W jakiej sytuacji podatek emigracyjny nie jest naliczany?

Faktem jest, że nie wszystkie składniki przenoszonego prywatnego majątku zostaną obłożone podatkiem emigracyjnym, znanym też jako wyjściowy. Oznacza to, że przesunięcie środków finansowych za granicę pierwotnej rezydencji, a także samochodów, nie spowoduje obciążenia podatkiem emigracyjnym. W przypadku, gdy firma przenoszona za granicę jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej, opodatkowanie jej podlega innym zasadom. W tych okolicznościach, w myśl postanowień międzynarodowych (art. 13 ust. 2), polska część spółki będzie traktowana jako jej zagraniczny zakład.  Natomiast państwo, w którym położony jest zakład, może opodatkować dochód wynikły ze zbycia majątku ruchomego, będącego częścią jego mienia. Podsumowując, warto zdawać sobie sprawę, w jakich sytuacjach zapłacenie podatku emigracyjnego jest koniecznie, a w jakich można go uniknąć.

Czytaj  Jakie są rodzaje kredytów dla firm?

Przeczytaj o:

Umowa z zagranicznym przedsiębiorcą

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Abolicja podatkowa zlikwidowana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *