umorzenie odsetek

W 2022 r. limit płatności gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000 zł. Na podstawie zmian związanych z Polskim Ładem, miał zostać znacznie obniżony do poziomu 8.000 zł. Ustawodawca podjął jednak decyzję o przesunięciu o rok terminu na wdrożenie tej regulacji.

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych. Zmieni się limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Dotąd limit ten dotyczył jedynie transakcji między przedsiębiorcami, ale ustawodawca wprowadził również ograniczenie obejmujące transakcje z konsumentem. Dodatkowo część przedsiębiorców będzie obowiązana zapewnić możliwość zapłaty bezgotówkowej w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Płatności gotówkowe w Polsce do końca 2022 roku

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo przedsiębiorców transakcje gotówkowe przeprowadzane przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą podlegają określonym limitom. Wykonywanie albo przyjmowanie płatności musi odbywać się za pomocą rachunku płatniczego wówczas, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

Do końca 2022 roku takie ograniczenie odnosi się wyłącznie do transakcji B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami. Jednakże nie dotyczy ono transakcji, w których jedną ze stron jest osoba fizyczna. Przedsiębiorstwa biorące udział w transakcji są zatem zwolnione z konieczności przelania określonej sumy pieniędzy na konto sprzedawcy wtedy, gdy kwota transakcji jest niższa niż 15 tys. zł.

Dodatkowo pamiętaj, że zapłaty musisz dokonać z firmowego rachunku bankowego. Może się ona odbyć za pomocą zlecenia przelewu, płatności w systemie BLIK oraz karty płatniczej. Dotyczy to także transakcji wyrażonych w walutach obcych, które przelicza się na złotówki według kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym przed dokonaniem transakcji.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Czytaj  Czym jest ulga konsolidacyjna? - Nowy Ład

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Silversi na rynku pracy - jak sobie radzą ?
Limit płatności gotówkowych
Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami

Konsekwencje braku płatności bezgotówkowej

Podatnik, który nie dopełni obowiązku płatności bezgotówkowej w przypadku przekroczenia limitu transakcji, będzie ponosił negatywne konsekwencje w podatkach dochodowych. Na postawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegać limitu określonego w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców.

Konsekwencją niezastosowania się przedsiębiorcy do unormowania będzie utrata prawa do rozliczenia części kwoty wykraczającej ponad 8 000 zł. Jeśli natomiast podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę osiągniętą powyżej kwoty ustalonej w nowych przepisach, która została opłacona gotówką, a nie przelewem, musi on odpowiednio zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo zwiększyć przychody, jeśli nie ma możliwości zmniejszenia kosztów. Utrata prawa do rozliczenia kosztów może nastąpić również w sytuacjach gdy:

  • przedsiębiorca zapłaci przelewem na rachunek inny niż widniejący na białej liście powyżej limitu, w sytuacji, gdy dostawca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • przedsiębiorca nie zapłaci w podzielonej płatności za fakturę dokumentującą jedną z transakcji, o której mowa w art. 19 Prawa przedsiębiorców, mimo takiego obowiązku.

Warte uwagi: Zakończenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wypadek przy pracy – warto wiedzieć

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest ulga konsolidacyjna? - Nowy Ład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *