Obligacja

Jeszcze w latach 90. XX wieku powszechnie uznawano, że gospodarki krajów  rozwiniętych funkcjonują według dwóch głównych modeli: anglosaskiego oraz kontynentalno japońskiego. Jednak nasilające się w ostatnich latach procesy powodują, że idea rozłącznego  podziału modeli funkcjonowania gospodarek krajów rozwiniętych jest coraz mniej zasadna.  Dotykająca niemal wszystkich sfer życia, a w szczególności gospodarkę światową globalizacja,  prowadzi do zjawiska określanego jako konwergencja, czyli wzajemne przenikanie się,  przekształcanie i upodabnianie istniejących modeli. Na początku XXI wieku szczególnym  wyzwaniem dla podmiotów gospodarczych jest więc konkurowanie w skali globalnej. 

Wdrożenie przez przedsiębiorstwa amerykańskie metod działania skoncentrowanych na  wartości dla akcjonariuszy doprowadziło do zdecydowanego wzrostu ich konkurencyjności w  skali globalnej. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw amerykańskich wywiera poprzez  mechanizmy globalizacji i konwergencji bezpośrednią presję na rywalizujące z nimi  przedsiębiorstwa europejskie i azjatyckie. W konsekwencji te ostatnie muszą nadać korzyściom  swoich akcjonariuszy wyższy priorytet niż dotychczas. 

Co więcej, niedawno przeprowadzone badania pokazują, że akcjonariusze stają się  coraz mniej cierpliwi w oczekiwaniu na zadowalające wyniki, a przeciętna długość karier  prezesów firm po obu stronach oceanu ulega ciągłemu skracaniu. W latach 1995-2002  fluktuacja w gronie prezesów największych firm świata wzrosła o 53%, a przeciętny czas  kariery prezesa skrócił się z 9,5 do 7,3 roku. Niepewność pojawiająca się zarówno po stronie  akcjonariuszy, jak i menedżerów najwyższego szczebla daje się łatwo wytłumaczyć. Z jednej  strony niewiele firm notowanych na giełdach papierów wartościowych przyczynia się do  wzrostu dobrobytu akcjonariuszy, wykorzystując cały swój potencjał. Z drugiej strony  menedżerowie firm działających na konkurencyjnym, globalizującym się rynku znajdują się  pod silną presją ze strony akcjonariuszy, żądających od nich osiągania ponadprzeciętnych  wyników. 

Przedsiębiorstwa nie mają zatem innej możliwości niż w coraz większym stopniu  uwzględniać w swoich działaniach korzyści akcjonariuszy. Firma, która nie tworzy nowej  wartości, nie będzie w stanie zwiększać korzyści swoich akcjonariuszy, przyczyniać się do  zadowolenia klientów oraz odpowiadać na oczekiwania pracowników.

Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kim są Aniołowie Biznesu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *