Opłacalność emisji publicznej akcji – Ruch S.A.

Ruch S.A. jest spółką, która działa na rynku dystrybucji prasy i towarów  szybkozbywalnych FMCG (w Spółce nazywanych artykułami pozaprasowymi).  Przedsiębiorstwo jest największym kolporterem prasy w Polsce. Jest też największą siecią  detaliczną w kraju pod względem liczby punktów sprzedaży działających pod jedną marką. 20  milionów Polaków dokonuje zakupów w punktach sprzedaży Spółki co najmniej raz w  tygodniu. Do podstawowych obszarów działalności należy kolportaż prasy i sprzedaż towarów  pozaprasowych. Spółka prowadzi także sprzedaż usług. 

Tabela 11 Ruch SA – Podstawowe informacje 

Nazwa Ruch SA (RCH)
Rynek GPW – Rynek podstawowy
Adres ul. Wronia 23 00-958 Warszawa, woj. mazowieckie
Rejestracja 21.06.2001, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XiX Wydz. Gosp., KRS  0000020446
Audytor 
Kapitał  akcyjny56 489 930 PLN

Spółka prowadzi sprzedaż dwoma podstawowymi kanałami dystrybucji: hurtowym i  detalicznym (przy czym kanał detaliczny stanowi ta część własnej sieci detalicznej Artman  S.A., którą zarządza bezpośrednio, pozostała część sieci własnej jest traktowana jako kanał  hurtowy.

Tabela 12 Ruch SA – Akcjonariat 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % głosów
Ogółem 56 489 930 56 489 930 100,00
Skarb Państwa 40 939 930 40 939 930 72,47

Na podstawie informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym Spółka oferuje w ramach  Publicznej Ofert 15.550.000 nowo emitowanych Akcji zwykłych na okaziciela Serii E spółki o  wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja Akcji Serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego  subskrybowania co najmniej 11.900.000 sztuk. 

Tabela 13 Kurs: Data sesji: 2007-04-27 

Kurs 24,75
Zmiana 0,00%
Wolumen 8 834
Kurs poprzedni 24,75
Średni wolumen (2 tygodnie) 
Średni wolumen (miesiąc) 
Minimum z 52 tyg. 19,05
Maximum z 52 tyg. 24,80

W związku z Akcjami Serii E zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa  do Akcji Serii E. Ponadto na podstawie Prospektu Emisyjnego Spółka wystąpi do Giełdy  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań Akcji Serii E, Praw do Akcji Serii E oraz akcji serii A, B (z wyłączeniem akcji których  zbywalność jest ograniczona na podstawie przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  przedsiębiorstw państwowych), C i D. 

Czytaj  Czy składkę zdrowotną 2022 można księgować w kosztach?

Akcje Serii E zostaną zaoferowane inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów oraz  Transzy Małych Inwestorów.

Rysunek 3 Wykres 3 miesięczny 

Źródło: opracowanie własne 

Zarząd Ruch S.A. może dokonywać przesunięć Akcji Serii E pomiędzy transzami do  chwili przydziału Akcji Serii E. Informacje o ostatecznej liczbie Akcji Serii E oferowanych w  poszczególnych transzach i ewentualnym przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostaną  udostępnione do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie  Publicznej oraz zostaną przekazane w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. 

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Zabezpieczenie umowy najmu

Tabela 14 Ruch S.A. – Raport roczny jednostkowy 

Okres Przychody  netto ze  sprzedaży Zysk (strata)  na działalności  operacyjnejZysk brutto Zysk netto
roczny 2005 3 946 553 -53 335 -51 047 -46 317 
roczny 2004 3 848 091 36 920 39 536 24 538 

Sprzedaż artykułów pozaprasowych, w tym głównie artykułów FMCG, jest  strategicznie kluczowym i rosnącym obszarem działalności Spółki. W sprzedaży towarów  pozaprasowych Spółka Ruch S.A. oferuje szeroki asortyment kilku tysięcy wyrobów zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych. Podstawowe grupy asortymentowe towarów  pozaprasowych to: wyroby tytoniowe, bilety komunikacji miejskiej i znaczki pocztowe, karty  telefoniczne (głównie karty „zdrapki” do telefonów komórkowych na kartę) i pozostałe  artykuły (artykuły chemiczne, artykuły kosmetyczne, artykuły farmaceutyczne bez recepty dopuszczone do obrotu pozaaptecznego, artykuły higieniczno-sanitarne, artykuły spożywcze,  artykuły papiernicze i biurowo-szkolne). 

Tabela 15 Ruch SA – Prognozy (wartości w tys.) 

Okres prognozyPrzychody Przychody zrealizowaneZysk netto Zysk netto zrealizowany
2008 4 393 670 b.d. 60 510 b.d. 
2007 4 207 280 b.d. 48 350 b.d. 

Niemalże cała sprzedaż Spółki realizowana jest na rynku krajowym – jest to 99,95%  przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż krajowa Emitenta odbywa się na terenie całej Polski.

Czytaj  Jakie są rodzaje faktur?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy składkę zdrowotną 2022 można księgować w kosztach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *