Ruch S.A. jest spółką, która działa na rynku dystrybucji prasy i towarów  szybkozbywalnych FMCG (w Spółce nazywanych artykułami pozaprasowymi).  Przedsiębiorstwo jest największym kolporterem prasy w Polsce. Jest też największą siecią  detaliczną w kraju pod względem liczby punktów sprzedaży działających pod jedną marką. 20  milionów Polaków dokonuje zakupów w punktach sprzedaży Spółki co najmniej raz w  tygodniu. Do podstawowych obszarów działalności należy kolportaż prasy i sprzedaż towarów  pozaprasowych. Spółka prowadzi także sprzedaż usług. 

Tabela 11 Ruch SA – Podstawowe informacje 

Nazwa Ruch SA (RCH)
Rynek GPW – Rynek podstawowy
Adres ul. Wronia 23 00-958 Warszawa, woj. mazowieckie
Rejestracja 21.06.2001, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XiX Wydz. Gosp., KRS  0000020446
Audytor 
Kapitał  akcyjny56 489 930 PLN

Spółka prowadzi sprzedaż dwoma podstawowymi kanałami dystrybucji: hurtowym i  detalicznym (przy czym kanał detaliczny stanowi ta część własnej sieci detalicznej Artman  S.A., którą zarządza bezpośrednio, pozostała część sieci własnej jest traktowana jako kanał  hurtowy.

Tabela 12 Ruch SA – Akcjonariat 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % głosów
Ogółem 56 489 930 56 489 930 100,00
Skarb Państwa 40 939 930 40 939 930 72,47

Na podstawie informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym Spółka oferuje w ramach  Publicznej Ofert 15.550.000 nowo emitowanych Akcji zwykłych na okaziciela Serii E spółki o  wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja Akcji Serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego  subskrybowania co najmniej 11.900.000 sztuk. 

Tabela 13 Kurs: Data sesji: 2007-04-27 

Kurs 24,75
Zmiana 0,00%
Wolumen 8 834
Kurs poprzedni 24,75
Średni wolumen (2 tygodnie) 
Średni wolumen (miesiąc) 
Minimum z 52 tyg. 19,05
Maximum z 52 tyg. 24,80

W związku z Akcjami Serii E zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa  do Akcji Serii E. Ponadto na podstawie Prospektu Emisyjnego Spółka wystąpi do Giełdy  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań Akcji Serii E, Praw do Akcji Serii E oraz akcji serii A, B (z wyłączeniem akcji których  zbywalność jest ograniczona na podstawie przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  przedsiębiorstw państwowych), C i D. 

Czytaj  Finansowanie działalności gospodarczej

Akcje Serii E zostaną zaoferowane inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów oraz  Transzy Małych Inwestorów.

Rysunek 3 Wykres 3 miesięczny 

Źródło: opracowanie własne 

Zarząd Ruch S.A. może dokonywać przesunięć Akcji Serii E pomiędzy transzami do  chwili przydziału Akcji Serii E. Informacje o ostatecznej liczbie Akcji Serii E oferowanych w  poszczególnych transzach i ewentualnym przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostaną  udostępnione do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie  Publicznej oraz zostaną przekazane w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. 

Tabela 14 Ruch S.A. – Raport roczny jednostkowy 

Okres Przychody  netto ze  sprzedaży Zysk (strata)  na działalności  operacyjnejZysk brutto Zysk netto
roczny 2005 3 946 553 -53 335 -51 047 -46 317 
roczny 2004 3 848 091 36 920 39 536 24 538 

Sprzedaż artykułów pozaprasowych, w tym głównie artykułów FMCG, jest  strategicznie kluczowym i rosnącym obszarem działalności Spółki. W sprzedaży towarów  pozaprasowych Spółka Ruch S.A. oferuje szeroki asortyment kilku tysięcy wyrobów zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych. Podstawowe grupy asortymentowe towarów  pozaprasowych to: wyroby tytoniowe, bilety komunikacji miejskiej i znaczki pocztowe, karty  telefoniczne (głównie karty „zdrapki” do telefonów komórkowych na kartę) i pozostałe  artykuły (artykuły chemiczne, artykuły kosmetyczne, artykuły farmaceutyczne bez recepty dopuszczone do obrotu pozaaptecznego, artykuły higieniczno-sanitarne, artykuły spożywcze,  artykuły papiernicze i biurowo-szkolne). 

Tabela 15 Ruch SA – Prognozy (wartości w tys.) 

Okres prognozyPrzychody Przychody zrealizowaneZysk netto Zysk netto zrealizowany
2008 4 393 670 b.d. 60 510 b.d. 
2007 4 207 280 b.d. 48 350 b.d. 

Niemalże cała sprzedaż Spółki realizowana jest na rynku krajowym – jest to 99,95%  przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż krajowa Emitenta odbywa się na terenie całej Polski.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa spółki zoo - wszystko co warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *