jak założyć działalność

W czasie prowadzenia własnej firmy, przedsiębiorcy często korzystają ze wsparcia finansowego jakie oferują kredyty. Pozyskane w ten sposób pieniądze wykorzystywane są na dalszy rozwój firmy, rozszerzanie obszaru jej działania lub rozbudowę. Niejednokrotnie zdarza się, że planowana inwestycja nie powiodła się i nie potoczyła planowanym torem. W tej sytuacji przedsiębiorca może mieć problem ze spłatą zobowiązań firmy. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe.

Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe jak założyć działalność

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zasada jest jedna i niezmienna – przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Odpowiada on całym swoim majątkiem firmowym, ale także prywatnym. Według obowiązującego prawa nie ma rozgraniczenia na majątek przedsiębiorstwa i prywatny właściciela. Oznacza to, że wierzyciele mogą się domagać spłaty zobowiązań z zasobów firmowych jak i prywatnego przedsiębiorcy. Dodatkowo majątek prywatny nie ogranicza się do dobytku zgromadzonego podczas prowadzenia firmy, ale dotyczy również mienia zdobytego przed prowadzeniem działalności. W takiej sytuacji, wierzyciel ma prawo zdecydować czy będzie się domagać się spłaty zobowiązań z majątku firmowego czy też prywatnego dłużnika.

Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe jak założyć działalność

Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe – Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania a wspólność małżeńska

Jeśli przedsiębiorca jest w związku małżeńskim to istnieją dwa możliwe scenariusze. Pierwszy jest w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej. W takich okolicznościach zarówno przedsiębiorstwo jak i prywatny majątek stanowią wspólność małżeńską. A zatem wierzyciel musi uzyskać do wyroku sądu klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi przedsiębiorcy. Tylko tym sposobem będzie mógł się domagać spłaty z całego majątku firmy. Jeśli natomiast zobowiązania zostały zaciągnięte bez zgody małżonka to jego odpowiedzialność będzie się ograniczała tylko do majątku wspólnego, który wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Nieco inaczej jest w drugim scenariuszu, w którym małżonkowie podpisali intercyzę, czyli rozdzielność majątkową, na początku trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem. Podpisany dokument sprawia, że każdy z małżonków zachowuje majątek zgromadzony przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej, jak i majątek nabyty później. Tym sposobem nie powstaje między nimi wspólność majątkowa. A zatem za zobowiązania jednego z małżonków w żaden sposób nie odpowiada drugi. Wierzyciele będą mogli domagać się spłaty tylko z majątku małżonka, który jest dłużnikiem.

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?

Pamiętaj, zaciągając kredyty na rozwój lub rozbudowę swojej firmy przygotuj różne scenariusze, również taki, który przewiduje najmniej optymistyczną wersję. Dokonaj stosownych wyliczeń i zabezpiecz część funduszy na spłatę najbliższych rat, tak aby uniknąć sytuacji niewypłacalności wierzycielom. Dzięki temu zyskasz czas, aby spokojnie znaleźć rozwiązanie z wynikniętej sytuacji.

Dowiedz się więcej i przeczytaj o:

Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kontrola skarbowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *