Co powinna zawierać umowa franczyzy ?

Podczas prowadzenia firmy, która jest spółką, przedsiębiorcy często decydują się, aby skorzystać ze wsparcia finansowego jakie oferują kredyty. W ten sposób dzięki pozyskanemu kapitałowi mają możliwość, aby rozbudować swoją firmę wprowadzając nowe usługi lub produkty. Czasem pieniądze przeznacza się na wejście na nowy rynek i otwarcie filii w innym mieście lub inwestycję w np. poprawę obecnej technologii. Jednakże niejednokrotnie zdarza się, że zaplanowane inwestycje nie powiodły się i tym samym pojawia się problem ze spłatą zobowiązań firmowych. W zależności od rodzaju założonej spółki, inaczej wygląda odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe.

Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe jak założyć działalność

W zależności od charakteru prawnego spółki inaczej prezentuje się odpowiedzialność udziałowców za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność w spółce cywilnej

Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. Oznacza to, że wszystko co zostało nabyte przez przedsiębiorstwo, aby mogło ono funkcjonować jest własnością jej wspólników. Za zobowiązania, które zostały zaciągnięte przez jednego wspólnika lub wspólników odpowiadają wszyscy swoim majątkiem osobistym. Dodatkowo odpowiedzialność ta jest solidarna. A zatem wierzyciel ma prawo domagać się spłaty zobowiązań od wszystkich lub od kilku wspólników oddzielnie lub od wszystkich łącznie. Jeśli jeden ze wspólników ureguluje wszelkie płatności to ma prawo rozliczyć się z pozostałymi współwłaścicielami i domagać się od nich oddania należnej spłaconej kwoty.

Odpowiedzialność w spółce osobowej

Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz spółkę partnerską. Za zobowiązania takich spółek, wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem osobistym. Jednakże rola ich odpowiedzialności zależy od rodzaju spółki, w której są udziałowcami. W przypadku spółki jawnej wspólnik ponosi tzw. odpowiedzialność subsydiarną, czyli wierzyciel może podjąć decyzję o egzekucję z prywatnego majątku, jeśli z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W tym przypadku wspólnik odpowiada również za zobowiązania, które powstały przed jego przystąpieniem do przedsiębiorstwa. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku spółki partnerskiej. Każdy z udziałowców posiada odpowiedzialność za zadłużenie (również prywatnym majątkiem), które powstało w wyniku wykonywania przez niego wolnego zawodu. Nie ponosi się jednakże odpowiedzialności za zobowiązania, które powstały w wyniku działań innego z partnerów. Natomiast odpowiedzialność za zadłużenie spółki komandytowej zależy od tego, jaki status ma w niej dany wspólnik. W sytuacji, gdy jest komandytariuszem to odpowiada swoim majątkiem osobistym tylko do wysokości sumy komandytowej. Jeśli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną to wyróżnić można w niej: komplementariuszy oraz akcjonariuszy. Odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki ponosi tylko i wyłącznie komplementariusz.

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?
Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe jak założyć działalność

Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe? – Odpowiedzialność w spółce kapitałowej

Spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. W tego typu przedsiębiorstwach odpowiedzialność osobista jej wspólników jest ograniczona. W pierwszej kolejności za długi odpowiada sama spółka. Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zasada jest taka, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania (z drobnymi wyjątkami np. zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę w organizacji, czyli przed jej wpisaniem do KRS). Podobnie wygląda sytuacja w spółce akcyjnej, czyli za zobowiązania odpowiada spółka swoim majątkiem.

Dowiedź się więcej i przeczytaj o:

Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Rewolwing - Co jeszcze warto wiedzieć ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *