jak założyć działalność

Podpisanie umowy jest finalizacją ustalonych szczegółów na drodze negocjacji. Po tym fakcie, można dojść do realizacji zadań zawartych w umowie. Nie mniej jednak, aby doszło do podpisania umowy czasem potrzeba sporej ilości czasu, który będzie poświęcony na m. in. negocjacje czy podpisanie umowy przedwstępnej. Każdy z tych elementów pojawia się w innym czasie i zabezpiecza inny obszar dążący do podpisania umowy. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak przygotować się do zawarcia umowy.

Jak przygotować się do zawarcia umowy jak założyć działalność

Co zrobić przed przygotowaniem umowy?

Aby podpisać umowę, należy najpierw ustalić wiele szczegółów. Na proces przygotowania składają się też inne czynności, do których należą:

  • rozmowy między stronami nad treścią umowy,
  • listy intencyjne,
  • negocjacje,
  • pisemne zobowiązanie się do utrzymania negocjacji w tajemnicy,
  • umowa przedwstępna, czyli zobowiązanie się do zawarcia umowy o określonej treści,
  • zawieranie umów ramowych,
  • wykonanie czynności urzędowych (np. występowanie o koncesję, zezwolenie).

List intencyjny a zawarcie umowy

List intencyjny podpisuje się, aby ograniczyć ryzyko odstąpienia jednej ze stron od podpisania umowy. Zabezpiecza to stan niepewności w momencie trwania negocjacji lub nawet przed nimi. List intencyjny może mieć formę umowy jak również wymiany korespondencji, w której strony zadeklarowały zawarcie ze sobą w przyszłości umowy. Można w nim umieścić informacje do jakich uzgodnień już doszło, jakie tematy pozostały do negocjacji lub deklaracja, że obecne postanowienia nie będą już renegocjonowane. Należy jednak pamiętać, że list intencyjny nie jest umową przedwstępną. W pierwszym przypadku strony wyrażają chęć zawarcia umowy w przyszłości. W przypadku umowy przedwstępnej – zawiera ona oświadczenie woli, czyli zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jak przygotować się do zawarcia umowy jak założyć działalność

Jak przygotować się do zawarcia umowy? – Negocjacje

Negocjacje muszą być prowadzone z intencją zawarcia umowy. Nie do przyjęcia jest sytuacja zapewniania o gotowości zawarcia umowy oraz późniejsze wycofanie się. Negocjacje należy przeprowadzać tak, aby nie powodowały szkody dla żadnej ze stron. Z tego względu należy strony muszą dochować tajemnicy szczegółów negocjacyjnych oraz informacji jakich się dowiedziały. Oprócz tego, tego pertraktacji nie można sztucznie przedłużać, a także należy informować drugą stronę o wszystkich rzeczach, które mogą na nią wpłynąć. Zdarza się, że strony zawierają między sobą umowę o negocjacje. Taka umowa nazywa się umową nienazwaną i musi dotyczyć tylko negocjacji.

Czytaj  Co to jest skarga na czynności komornicze?

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna zawierana jest w celu zobowiązania stron do zawarcia w przyszłości umowy właściwej (przyrzeczonej, definitywnej). Zawierana jest w momencie, gdy strony nie są przygotowane do podpisania umowy właściwej (np. Oczekiwanie na stosowne zezwolenia, oczekiwanie na kredyt). W umowie przedwstępnej należy zawrzeć najważniejsze ustalenia dotyczące umowy właściwej. Te zapiski co do zasady nie mogą zostać zmienione w umówię przyrzeczonej.

Przeczytaj o:

Jak zawrzeć umowę pisemną?

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Praca tymczasowa - limity

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *