jak założyć działalność

Po negocjacjach warunków umowy między stronami przychodzi czas na jej przygotowanie oraz podpisanie. Konstruowanie umowy jest często długotrwałym oraz złożonym procesem. Z tego powodu coraz powszechniejsza staje się praktyka korzystania z wzorców umów. W szczególności, zawiera się kontrakty powtarzalne (o jednakowej treści) z różnymi podmiotami. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz usprawnić pracę działów odpowiedzialnych za tworzenie umów. W przypadku dużych, wartościowych, ryzykownych czy długotrwałych umów zazwyczaj tworzy się je od zera. Wymaga to jednak wielu przygotowań oraz spotkań, podczas których strony na zasadzie porozumienia ustalają ostateczne warunki. Po tym, nadchodzi czas, gdy można napisać umowę. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak zawrzeć umowę pisemną.

Jak zawrzeć umowę pisemną jak założyć działalność

Jak zawrzeć umowę pisemną? – Forma umowy i warunki konieczne

Zawarcie umowy może się odbyć nie tylko w formie pisemnej (np. ustnej, która również jest wiążąca). Nie zawsze również ta forma jest wymagana. Na potrzeby tego artykułu, zostanie opisany przypadek umowy pisemnej. Zawierając umowę, należy zachować jej odpowiednią formę. Umowa jest czynnością prawną, która polega na złożeniu przez strony zgodnych oświadczeń woli. Przepisy dotyczące formy pisemnej są uregulowane w Kodeksie cywilnym. W umowie muszą się znaleźć dane stron (wraz z adresem i numerem NIP jeśli takowy ma któraś ze stron), które ją podpisują, czas trwania umowy oraz wszystkie zapiski dotyczące jej przedmiotu. Aby dokument był ważny, należy na końcu złożyć własnoręczny podpis (obejmujący co najmniej nazwisko, inicjały lub parafka są niedopuszczalne) najlepiej długopisem z niebieskim tuszem. Umowa musi być przygotowana w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Jak zawrzeć umowę pisemną jak założyć działalność

Brak umowy a jej nieważność

Jeśli z przepisów lub umowy wynika obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej, to brak takiej formy powoduje:

  • nieważność umowy, jeżeli forma pisemna została wyraźnie zastrzeżona w przepisach,
  • utrudnienia dowodowe, gdy forma pisemna została zastrzeżona bez zastrzeżenia rygoru nieważności.
Czytaj  Czy można założyć działalność gospodarczą po raz drugi?

Przeczytaj o:

Jak przygotować się do zawarcia umowy?

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest sukcesja firmy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *